Motorstyrelsen udsender breve om målenorm

 

Opdateret d. 2. maj 2023:

Motorstyrelsens breve har skabt så stor forvirring, at udsendelse af brevene stoppes for nuværende.

Et 6 sider langt brev er, hvad ejere af visse køretøjer modtager i disse dage fra Motorstyrelsen. Breve, som oplyser om, at køretøjet mangler NEDC2 eller WLTP-norm. Læs her, hvad det betyder for bilejerne. 

Motorregistreret tillader flere målenormer - og derfor sender Motorstyrelsen nu breve ud til bilejerne herom. 

Brevet indeholder et forslag til afgørelse om, at data i Motorregistreret ændres - alt ifht. EDC2 og WLTP-normerne.

Hvis ændringerne betyder, at der er betalt for lidt eller for meget i registreringsafgift, sender Motorstyrelsen en afgørelse til den, der oprindelig er blevet opkrævet registreringsafgift.

 

Hvilke køretøjer bliver berørt af ændringerne?

Der er i alt fire grupper af køretøjer, der bliver berørt af ændringerne:

  1. Køretøjer, der er registreret med NEDC2-målenorm og mangler oplysninger efter WLTP-målenorm​.

  2. Køretøjer, der er registreret med WLTP-målenorm og mangler oplysninger efter NEDC2-målenorm​.

  3. Køretøjer, der skulle have være registreret med WLTP-målenorm, men fejlagtigt er registret med NEDC2-målenorm​.

  4. Køretøjer, der er registret med NEDC2-målenorm, men ved en fejl har fået ændret målenorm til WLTP.

 

Hvilken betydning får ændringerne?

 

1. Køretøjet, der mangler WLTP-oplysninger

Køretøjer i denne gruppe er kun registreret med NEDC2-oplysninger, men de skal være registreret med både WLTP- og NEDC2-oplysninger.

Periodisk afgift (grøn ejerafgift)

Den periodiske afgift er beregnet ud fra den korrekte målenorm (NEDC2). Ændringerne vil derfor IKKE have betydning for den periodiske afgift.

Registreringsafgift

Nogle køretøjer i denne gruppe har fået beregnet registreringsafgiften på baggrund af NEDC2-forbrugstallene, men skulle have haft afgiften beregnet efter WLTP-forbrugstallene.

Hvis registreringsafgiften for køretøjet er blevet beregnet den 18. december 2020 eller senere ud fra NEDC2-forbrugstallene, vil Motorstyrelsen regulere afgiften på et senere tidspunkt.

Hvis ændringen betyder, at der er betalt for meget eller for lidt i registreringsafgift, der ske tilbagebetaling. Er der betalt for meget vil der ske efteropkrævning af beløbet. 

Opkrævningen, eller tilbagebetaling, vil ske til den, der oprindeligt er blevet opkrævet afgiften.

Køretøjer solgt på købs- eller leasingaftale efter 1. juni 2021 reguleres ikke. 

2. Køretøjet mangler NEDC2-oplysninger

Køretøjer i denne gruppe er kun registreret med WLTP-oplysninger, men de skal være registreret med både WLTP- og NEDC2-oplysninger.

Periodisk afgift

Den periodiske afgift er beregnet ud fra en forkert målenorm (WLTP). Den korrekte målenorm for disse køretøjer er NEDC2.

Det er derfor muligt, at ejeren bliver opkrævet et forkert beløb i dag, ligesom tidligere kan være betalt for lidt, eller for meget, for tidligere perioder.

Hvis ændringerne betyder, at der er betalt for meget, vil der ske tilbagebetaling til den, der oprindeligt er blevet opkrævet afgiften.

Der vil IKKE blive efteropkræver ikke, hvis der har været opkrævet for lidt i afgift.

Registreringsafgift reguleres ikke for disse køretøjer.

3. Køretøjet er fejlagtigt registreret med NEDC2-oplysninger

Køretøjer i denne gruppe er kun registreret med NEDC2-oplysninger, men de skal kun være registreret med WLTP.

Periodisk afgift

Den periodiske afgift er beregnet ud fra en forkert målenorm (NEDC2). Den korrekte målenorm for disse køretøjer er WLTP.

Det er derfor muligt, at ejeren bliver opkrævet et forkert beløb i dag, ligesom tidligere kan være betalt for lidt, eller for meget, for tidligere perioder.

Hvis ændringerne betyder, at der er betalt for meget, vil der ske tilbagebetaling til den, der oprindeligt er blevet opkrævet afgiften.

Der vil IKKE blive efteropkræver ikke, hvis der har været opkrævet for lidt i afgift.

Registreringsafgift

Registreringsafgiften kan blive reguleret, fordi den er beregnet ud fra den forkerte målenorm (NEDC2). Den korrekte målenorm for disse køretøjer er WLTP.

Hvis ændringen betyder, at der er betalt for meget eller for lidt i registreringsafgift, der ske tilbagebetaling. Er der betalt for meget vil der ske efteropkrævning af beløbet. 

Opkrævningen, eller tilbagebetaling, vil ske til den, der oprindeligt er blevet opkrævet afgiften.

Køretøjer solgt på købs- eller leasingaftale efter 1. juni 2021 reguleres ikke.

4. Køretøjet er fejlagtigt registreret med WLTP- eller NEDC-oplysninger

Køretøjer i denne gruppe er registreret med WLTP- eller NEDC-oplysninger, men de skal være registreret med NEDC2-oplysninger.

 

 

Periodisk afgift (grøn ejerafgift)

Den periodiske afgift er beregnet ud fra en forkert målenorm (enten WLTP eller NEDC). Den korrekte målenorm for disse køretøjer er NEDC2.

Det er derfor muligt, at ejeren bliver opkrævet et forkert beløb i dag, ligesom tidligere kan være betalt for lidt, eller for meget, for tidligere perioder.

Hvis ændringerne betyder, at der er betalt for meget, vil der ske tilbagebetaling til den, der oprindeligt er blevet opkrævet afgiften.

Der vil IKKE blive efteropkræver ikke, hvis der har været opkrævet for lidt i afgift.

Registreringsafgift

Registreringsafgiften kan blive reguleret, fordi den er beregnet ud fra den forkerte målenorm (WLTP eller NEDC.) Den korrekte målenorm for disse køretøjer er NEDC2.

Hvis ændringen betyder, at der er betalt for meget eller for lidt i registreringsafgift, der ske tilbagebetaling. Er der betalt for meget vil der ske efteropkrævning af beløbet. 

Opkrævningen, eller tilbagebetaling, vil ske til den, der oprindeligt er blevet opkrævet afgiften.

 

Hvornår ændrer Motorstyrelsen oplysningerne

Motorstyrelsen har oplyst, at oplysningerne om målenormer forventes rettet i perioden april til juni 2023.

Reguleringen af registreringsafgifterne forventes tidligst påbegyndt i efteråret 2023.  

Betydning for sælgere af de omfattede køretøjer

Hvis en køber af en bil reklamerer over, at afgifterne stiger, så skal reklamationen håndteres iht. købelovens regler. Det vil være en konkret vurdering, om en bil er manglefuld eller ej i dette tilfælde - og svaret kan afhænge af de oplysninger, der er givet i forbindelse med salget. 

Juridisk afdeling vurderer overordnet set, at afgiftsændringer, der følger af fx. ændringer i DMR, ikke udgør mangler. Dette udgangspunkt kan dog ændres, hvis der er givet en oplyst garanti for afgift eller lignende. I så fald kan køberen eventuet kræve et afslag i købesummen.

Det er naturligvis også klart, at sælgeren kan oplyse køberen, at ændringerne i Motorregistret ikke betyder, at køretøjer nu kører kortere på literen. Ændringerne i motorregistret har ingen betydning for køretøjets faktiske brændstofforbrug.

Motorstyrelsen har skrevet en nyhed, der omtaler de udsendte breve om målenorm yderligere. Motorstyrelsens nyhed kan læses her: Motorstyrelsens nyhed

Henvendelse

Har du spørgsmål eller kommentarer så kontakt Dansk Bilbrancheråds repræsentant i Motorkontaktudvalget, Rasmus Saaby Hansen på tlf. 22924399.