Må du kræve, at dine medarbejdere testes for Corona?

Som led i smitteopsporingen, har regeringen vedtaget en ny lov, der giver dig ret til at kræve, at dine medarbejdere dels bliver testet for Corona og dels oplyser om test-resultatet. Hidtil har arbejdsgivers ret til at kræve medarbejdere testet (og få oplyst) resultatet, hvilet på det løse ”samfundssind”.

Arbejdsgiver krav om test skal selvfølgelig være sagligt begrundet, og retten må ikke udøves chikanøst. Hvis medarbejderen ikke har nogen symptomer, men blot er kontaktperson fx, så må arbejdsgiver som hidtil også gerne kræve, at medarbejderen møder på arbejde. Hvis medarbejderen derimod ud fra et lægefagligt synspunkt bør isolere sig frem til test-tidspunktet og svarets modtagelse, så bør medarbejderen blive hjemme og fraværet sidestilles med sygdom. Du får som arbejdsgiver derfor refusion fra første sygedag, som led i særordningen for Corona-relateret fravær.

Medarbejderen kan oplyse om sit testresultat på tro- og love-basis; det er altså ikke et krav, at medarbejderen kommer med en udskrift af sit testsvar.

Du har pligt til som arbejdsgiver skriftligt at gøre medarbejderen opmærksom på, hvad dit saglige grundlag er - hvorfor du beder medarbejderen blive testet. Testen skal så vidt muligt foretages i arbejdstiden, ligesom medarbejderen kan rejse krav om økonomisk kompensation, hvis det ikke kan lade sig gøre, eller hvis medarbejderen har udgifter forbundet med testen - eksempelvis til transport. 

Hvis du ikke har et sagligt grundlag, så kan medarbejderen rejse krav om en godtgørelse. 

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at hvis du skriftligt opbevarer medarbejdernes svar, så har du følsomme personoplysninger, som du skal have taget særligt stilling til, herunder i forhold til, hvornår du sletter oplysninger. Du skal i den forbindelse også tage stilling til, om du vil dele oplysningerne med andre, herunder fx de øvrige medarbejdere.

Hvis en medarbejder nægter at følge en anmodning fra dig om enten at blive testet eller dele sit svar med dig, så vil det være et brud på medarbejderens pligter overfor dig - loven kræver dog, at du skriftligt har oplyst medarbejderen, at en nægtelse vil få ansættelsesretlige konsekvenser. En positiv test er dog som udgangspunkt ikke en saglig opsigelsesgrund i sig selv.

Loven gælder fra den 20. november til den 1. juli 2021.

For yderligere kontakt advokat Johanne Berner Hansen på telefon 22 41 51 03