Lovforslag om udskydelse af registreringsafgift og rentefrit lån til SMV’er

Aktuelt behandler folketinget et lovforslag, der skal gøre det muligt for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) at opnå et rentefrit lån på et beløb svarende til den A-skat og det AM-bidrag, som virksomhederne skulle afregne den 18. hhv. den 29. januar 2021, som dækker en ordinær indbetaling og en udskudt indbetaling. Lånet skal tilbagebetales senest den 1. november 2021.

I samme lovforslag behandles forslaget om at udskyde registreringsafgiften for marts fra den 15. april til den 15. november.

Lovforslaget forventes vedtaget den 26. januar 2021 – hvilket kan virke noget baglæns, når den første rate af A-skat og AM-bidrag skulle være betalt den 18. januar 2021.

For yderligere kontakt Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99