Lønkompensationen forlænges til den 30. juni 2021

Der er godt nyt for de værksteder, der fortsat oplever meget lav aktivitet som følge af Corona-situationen. Selvom Danmark så småt er åbnet op, så er der forsat ikke fuldt tryk på vejnettet endnu, og det mærkes hos mange værksteder.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har nu besluttet at forlænge mulighederne for at søge lønkompensation i forbindelse med hjemsendelse til den 30. juni 2021. Der er tale om en direkte forlængelse af den eksisterende ordning, dvs. medarbejderne, der skal omfattes, skal fortsat være ansat før den 7. december 2020, ligesom der ikke ændres på procentsatserne for kompensationen.

Dansk Bilbrancheråd havde gerne set, at der blev ydet en større kompensation, men er tilfredse med, at ordningen forlænges, så især værkstederne får mulighed for at afbøde konsekvenserne ved, at bilerne først for alvor forventes at komme på vejene i takt med den genåbning, der iværksættes fra den 6. april 2021.

Som altid kan du læse nærmere dine muligheder i forbindelse med de mange Corona-tiltag i Dansk Bilbrancheråds Corona-guide på www.dbr.dk eller kontakte rådets juriske team; juridisk chef Johanne Berner (22415103), advokat Jesper Juhlin (22924399) eller advokat Lars Ellegaard (20451633).