Lønkompensation - deltidsansatte

I forbindelse med hasteloven om lønkompensation har Erhvervsministeriet udsendt en uddybende bekendtgørelse. Det fremgår her, at virksomheder, der har modtaget lønkompensation, senest seks måneder efter udløbet af perioden, skal indsende dokumentation for:

  • Opgørelse af antal og dokumentation for hjemsendelse
  • Opgørelse af den faktiske hjemsendelsesperiode, herunder eventuelle afbrydelsesperioder
  • at virksomheden var forpligtet til at betale løn i perioden (ansættelseskontrakt)
  • at virksomheden ikke har modtaget anden kompensation for lønudgiften for den samme periode
  • at virksomheden ikke har foretaget økonomisk begrundende afskedigelser i den periode, hvor der er udbetalt lønkompensation.

Efterfølgende kontrol

Herudover skal virksomheden på forlangende udlevere oplysninger til Erhvervsstyrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation. Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt i forbindelse med kontrollen pålægge en virksomhed at anvende revisorbistand. Kontrollen kan medføre krav om tilbagebetaling, men for så vidt også føre til efterbetaling af kompensation, hvis det viser sig, at virksomheden har fået for lidt.

Se svar på disse, og mange andre spørgsmål, på vores nye Corona sektion på Intranettet https://dbr.dk/corona-guide

Har du yderligere spørgsmål?

Har du i øvrigt spørgsmål relateret til coronaepidemien så kontakt en af Dansk Bilbrancheråds advokater:

Jesper Juhlin, advokat, tlf.: 22 92 43 99 eller mail jsj@dbr.dk
Lars Ellegaard, advokat, tlf.: 20 45 16 33 eller mail lej@dbr.dk
Johanne Berner, juridisk chef, 88 77 22 64 eller mail jbh@dbr.dk