Landsskatteretten lemper brugen af prøveplader

Landsskatteretten har netop afsagt en opsigtsvækkende afgørelse, som strider med SKAT's hidtidige og helt urimelige praksis omkring brug af prøveplader på importbiler. Dansk Bilbrancheråd deltog aktivt i sagen med en repræsentant i Landsskatterettens dommerpanel.

Klager havde hentet en bil i Tyskland, som allerede var blevet videresolgt i forbindelse med en leasingaftale. Klager blev herefter stoppet ved Frøslev med prøveplader.

Den pågældende chauffør var ikke ansat i den virksomhed, der ejede prøvepladerne. SKAT krævede derfor, at bilen skulle indregistreres i Danmark, fordi den var blevet brugt på danske veje uden (lovlige) prøvenummerplader.

Landsskatteretten lemper praksis for brug af prøveplader!

Men her satte Landsskatteretten – endelig – foden ned med en afgørelse, der, som noget helt nyt, lægger vægt på et proportionalitetsprincip. Landsskatteretten udtalte kort og godt, og den pågældende kørsel var af undtagelsesvis karakter, og at bilen derfor ikke kunne anses som ibrugtaget efter registreringslovgivningen. Landsskatteretten lagde i den forbindelse vægt på, at kørslen dokumenterbart var sket til et af de formål, som prøveplader generelt kan anvendes til, nemlig kørsel i forbindelse med salg af en bil. 
Se dokumentet på SKAT's hjemmeside her: http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2271427&vid=0&lang=da

Læs mere i næste nummer af nyhedsbrevet.