På prøveplader fra Berlin til Horsens, men ikke fra Horsens til Berlin. Eller?

Der har længe været en torn i øjet på mange importører, at du kan køre fra Danmark til Tyskland på danske prøveplader, men ikke den modsatte vej.

Forklaringen er, at Danmark har en forståelse med Tyskland om brug af danske prøveskilte og prøvemærker i Tyskland. Danske prøveskilte og prøvemærker må herefter bruges ved transport af et køretøj fra Danmark til eller gennem Tyskland, men ikke ved udførsel af et køretøj fra Tyskland. Det er naturligvis uhensigtsmæssigt, at denne forståelse kun gælder den ene vej. Dansk Bilbrancheråd har derfor rettet henvendelse til relevante myndigheder med henblik på udvidelse af denne aftale. Vi har nu modtaget svar, som desværre angiver, at de tyske myndigheder ikke er indstillet på at medvirke til en udvidelse af aftalen.

Så også fremover vil det desværre være sådan, at ved import af biler fra Tyskland skal man bruge tyske prøveplader til grænsen og her skifte til danske prøveplader, eller alternativt anmelde til myndighederne at du indfører et køretøj på korttidsnummerplader (maksimalt 7 dage).

PS – I norden er der mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige indgået aftale om gensidig anerkendelse af køretøjer og registrering af køretøjer. Denne overenskomst omfatter også brug af prøveskilte, men ikke brug af prøvemærker.

For yderligere spørgsmål kontakt Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99