Længere barselsorlov til fædre vil ramme mindre værksteder

Det vil ramme mange af de mindre værksteder og autovirksomheder, med kun få ansatte, hvis reglerne for orlov bliver ændret, så mænd skal holde 11 ugers fædreorlov. Det mener Dansk Bilbrancheråd, som ønsker, at reglerne bibeholdes, som de kendes i dag med fædres ret til to ugers barsel.

Hos Dansk Bilbrancheråd, hvor over halvdelen af værkstederne har under 5 ansatte, vil 11 ugers fædreorlov ramme værksteder hårdt mener direktør Erik S. Rasmussen, og håber samtidig at reglerne derfor ikke bliver lavet om.

- En aftale, der vil tvinge fædre hjem i langt større omfang, vil ramme vores virksomheder unødigt, især fordi virksomhederne i forvejen har svært ved at skaffe den fornødne arbejdskraft. Vi har ikke oplevet efterspørgsel blandt værkstedernes ansatte om mere fædreorlov og finder, at det regelsæt, vi har i dag, er fint og tilgodeser både virksomhed og forældre i tilstrækkelig grad. Vi håber, at regeringen besinder sig i forhold til at ændre lovgivningen, da der endnu kun er tale om et aftaleeudkast mellem arbejdsmarkedets parter, siger Erik S. Rasmussen.

Sundhedseksperter mener det vil gavne familierne

I forbindelse med aftalen har sundhedseksperter været fremme med udsagn om, at forlænget orlov til fædre kan få stor betydning for børns mentale helbred samt holde bedre sammen på familien, så en del skilsmisser kan undgås.

Dansk Bilbrancheråd har forståelse for, at længere fædreorlov vil kunne gavne forældre og børn.

- I den ideelle verden gik begge forældre hjemme og passede hus og børn, men sådan er vores samfund ikke skruet sammen. Det handler om at finde balance i det nuværende regelsæt. Der vil altid være undersøgelser, der viser det ene og det andet. Selv om eksperter peger på forhold, der tilgodeser familier, behøver vi ikke at foretage eklatante ændringer, der vil ramme små især virksomheder, som vi skal sørge for, også har optimale driftsvilkår, siger Erik S. Rasmussen.

Dansk Bilbrancheråd vil følge forslaget og lovbehandlingen tæt.

For yderligere kontakt Johanne Berner Hansen på telefon 22 41 51 03