Kommuner vil fjerne biler efter tre p-bøder

"For vidtgående og ude af proportion," mener FDM om et forslag, der skal gøre det lovligt for kommunerne at fjerne biler, der har fået tre p-bøder. FDM efterlyser dokumentation for kommunernes behov for at fjerne biler.

For ejers regning

Bilister risikerer fremover ikke ’kun’ at få op til tre p-afgifter, hvis de ikke overholder de gældende parkeringsregler på offentlig vej.

Et nyt forslag fra transportminister Benny Engelbrecht (S) vil tillade lokale vejmyndigheder, typisk kommunerne, at fjerne ulovligt parkerede biler efter tre p-afgifter, der i dag er loftet for offentlige p-afgifter.

Ifølge forslaget, som netop har været i høring, skal kommuner efter den tredje p-afgift have mulighed for at fjerne en bil og køre den på en opbevaringsplads. Begge dele for ejers regning. Afhenter ejeren ikke bilen, inden for hvad der kaldes rimelig tid, kan kommunen herefter sælge bilen.

Bed politiet flytte bilen

Hos FDM, der har afgivet høringssvar, mødes forslaget med bekymring. 

”Kommunerne har allerede i dag mulighed for at bede politiet flytte biler, hvis de er parkeret til fare eller gene for trafikken. Det giver god mening. Men med forslaget vil kommunen selv kunne flytte en bil, der eksempelvis er parkeret i en p-bås uden gene for trafikken i øvrigt, men alene fordi den har fået tre p-afgifter. Det, mener vi, er en alt for hård sanktion,” lyder det fra FDM.

Langtfra alle ulovlige parkeringer sker bevidst. FDM's rådgivning møder ofte sager, hvor misforståelse af skilte eller oversete afmærkninger har betydet, at bilister er kommet til at parkere ulovligt.

Er der overhovedet et behov

Spørgsmålet er, om kommunerne overhovedet har behov for at kunne fjerne biler.

Af forslaget fremgår ingen fakta eller statistik, der underbygger et sådan. Heller ikke kommunerne selv synes at kunne dokumentere det.

FDM har spurgt Københavns og Aarhus Kommuner om, hvor mange gange de har bedt politiet fjerne ulovligt parkerede biler de seneste to år. Fra Aarhus lyder svaret ”nul”, mens Københavns Kommune ikke fører statistik over den slags. De to kommuner har heller ikke overblik over, hvor mange gange de har udstedt tre p-afgifter for samme parkering, eller om det overhovedet er sket.

”Vi synes, det er bekymrende, at man vil give kommunerne ret til at fjerne biler uden at have undersøgt, om behovet er der. Tværtimod er det svært at se, at kommunerne i dag har et problem med ulovligt parkerede biler, som politiet ikke kan løse for dem,” udtaler Dennis Lange, juridisk konsulent i FDM i pressemeddelelsen.

En dyr fornøjelse

FDM peger også på, at det hurtigt risikerer at blive dyrt at få fjernet sin bil.

Ifølge FDMs oplysninger koster det alene 5.500 kroner at få sin bil afhentet af Københavns Politi. Dertil kommer opmagasineringen.