Kørelærerne genåbner – hvad betyder det for din lærling

Rigtig mange lærlinge er i gang med at tage kørekort; og de må nu igen gå i gang med køreundervisningen.

En lærling kan ikke få sit svendebrev udstedt, hvis han ikke har opnået kørekort, og med den afbrydelse, som corona-nedlukningen har medført, vil der være en del lærlinge, som nu bliver forsinket i deres kørekort.

Færdselsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse, der for en kort periode afskaffer reglen om, at man ikke må afbryde sit kørekortforløb i mere end 3 måneder, uden at det får konsekvenser for det samlede forløb i form af, at man skal starte forfra.

Desværre har lærlinge med et arbejdsbetinget behov for kørekort ikke fået fortrinsret til hverken køretider eller køreprøver, og vi forventer, at der vil blive en massiv søgning på såvel teoriprøver som praktiske prøver. CO-industrie (Dansk Metal) og DI har rettet en fælles henvendelse til Transportministeriet for at få en særlig fortrinsret for disse lærlinge, men endnu uden held.

Som læreplads skal du betale kørekort til dine lærlinge, hvis lærlingen tager det, når han er ca. 18 år eller efter. Du har dog kun pligt til at betale lovpakken – så hvis lærlingen får behov for flere køretimer som følge af den ufrivillige pause, så er udgangspunktet, at han selv skal betale.

Vidste du…

Vidste du i øvrigt, at du kan få op til 5.000 kr. i tilskud til din lærlings kørekort, hvis du er medlem af DBR Arbejdsgiverforening? Alt det kræver er, at han er begyndt efter 1. juli 2020 og er tegnet for mindst en montør-kontrakt. Interesseret i at høre mere? Så kontakt daglig administrator Johanne Berner, jbh@dbr.dk – 22 41 51 03.