Juster dine priser - prisen på el og varme stikker af...

De øgede priser på energi og forbrugsmaterialer (især på lakområdet) er nået til et punkt, hvor Dansk Bilbrancheråd anbefaler, at justere priserne for ikke at lide for stort et tab. Hvordan den ekstra udgift tilføjes afhænger af, om det er et mekanisk værksted eller et skadesværksted.

Nogle steder ses stigninger på energi og forbrugsmaterialer op til 300% i autobranchen - især hvis lokaliteterne er opvarmet ved gasforsyning. Mange reparatører kæmper derfor med udgifterne, og nogle er så klemte, at der er risiko for konkurs.

Hvis reparatørerne vil overleve, er de derfor nu nødsaget til at tilføre deres reparationsfaktura et ”energitillæg”.

Hvordan dette skal gøres, afhænger af, om det er et mekanisk værksted eller et skadesværksted/lakværksted.

Justeringsanbefalinger for mekaniske værksteder

Hos mekaniske værksteder er det den private kunde, der betaler. For at kunden kan forstå, at prisstigningerne skyldes autobranchens øgede udgifter til blandt andet opvarmning og forbrugsmaterialer, så er det vigtigt, at fakturaen afspejler årsagen til prisjusteringen.

Dansk Bilbrancheråd anbefaler derfor, at der indsættes et separat punkt på fakturaen, hvor det tydeligt fremgår, hvad det drejer sig om. Punktet kunne hedde ”energi-tillæg”, ”midlertidigt energi-tillæg”, ”energi-omkostninger” eller andet. Punktet kan sættes som et fast beløb eller en %-sats af faktura-beløbet. Vi anbefaler på det kraftigste, at man udregner %-satsen ud fra bilvirksomhedens konkrete prisstigninger, således at det alene er de øgede prisstigninger til energi og forbrug, der dækkes ind, og ikke udnytter situationen til en generel og varig prisstigning. 

Eventuelt kan man på fakturaen (og/eller hjemmeside og Facebook) uddybe årsagen til punktet, fx ”kære kunde, vi beklager meget det ekstra ”energi-tillæg”, men da vi selv oplever øgede udgifter – nogle steder op til 300%, så ser vi os nødsaget til midlertidigt at justere priserne, for at virksomheden ikke skal køre med underskud. Vi håber på din forståelse, og fjerner tillægget så snart priserne normaliserer sig.”

Prisstigninger for skades- og lakværksteder

Dansk Bilbrancheråd har i dag i samarbejde med SMVdanmark og SKAD udsendt en skrivelse til samtlige forsikringsselskaber i Danmark, hvori vi anmoder Forsikringsselskaberne om at medvirke til at dække skadesrepratørernes stærkt øgede energiomkostninger. Ind til videre har forsikringsselskaberne afvist enhver anmodning om hjælp til at dække de, i samfundet, stærkt og ekstraordinært stigende energipriser. Det kan vi i branchen ikke leve med, og vi forfølger sagen. 

Derfor, hvis du primært lever af at udføre arbejde for forsikringsselskaberne, er det sværere at tilføje prisstigninger, nu når forsikringsselskaberne ikke er samarbejdsvillige.

I Dansk Bilbrancheråd anbefaler vi derfor, at man forsøger at få dækket sine ekstraordinære energiudgifter ved at oprette et ”energi-tillæg” i Autotaks/FORSI.

Tillægget noteres på reparationstilbuddet som 1000nr, og da man både er hovedleverandøren (skadesreparationsværkstedet) og underleverandør (autolakereren), der har øget omkostninger til energi og materialer, oprettes der henholdsvis et 1000nr. som E og et som L. 

Da det er hovedleverandøren (skadesreparationsværkstedet), der beregner tilbuddene til forsikringsselskaberne, skal de have en drøftelse med deres underleverandør (autolakere) om, hvor stor den ekstraordinære energiudgift er for det pågældende lakværksted. Her er det igen vigtigt, at man er påpasselig med kun at medregne den faktuelle øgede ekstraordinære energiomkostning. For at stå så stærk så muligt ved den (helt sikre) efterfølgende forhandling med forsikringsselskabet, så er det vigtigt at du kan dokumentere og redegøre for din påførte prisjustering. 

Størrelsen på lakværkstedets tillæg vil alt andet lige være højere end skadesreparationsværkstedets, fordi lakerer bruger naturgas, olie eller fjernvarme til opvarmning af de energitunge sprøjtekabiner.

Henvendelse

Har du spørgsmål eller kommentarer, så kontakt teknisk konsulent Finn Larsen fl@dbr.dk eller telefon 51309369.