Husk at varsle restferie snart – så al ferie er holdt

Ferieafholdelsesperioden udløber den 31. december 2022. De 25 feriedage, som der er optjent løbende i ferieåret 1. september 2021 – 31. august 2022, skal holdes inden den 31. december 2022, hvis ikke medarbejderen vil miste feriedagene.

Overførsel eller udbetaling

Hvis medarbejderen ikke holder feriedagene inden den 31. december 2022, så kan man skriftligt aftale senest den 31. december 2022, at der overføres max 5 dage til næste ferieår. Arbejdsgiver skal indtaste ferieoverførsel i selvbetjeningsløsningen på virk.dk her.

Hvis arbejdsgiveren og medarbejderen ikke aftaler overførsel af den 5. ferieuge, skal arbejdsgiveren automatisk udbetale den 5. ferieuge til medarbejderen senest den 31. marts 2023.

Information om, hvordan I udbetaler feriepenge kan findes på virk.dk her.

Hvis du som arbejdsgiver gerne vil undgå at udbetale feriepengene, så skal du huske at varsle feriedagene til afholdelse med én måned inden ferien begynder. Det kan dog aftales, at ferie holdes på et tidligere tidspunkt fx om to uger – men det skal I være enige om.

Feriehindret pga. barsel eller sygdom

Medarbejdere, der er på barsel/forældreorlov eller er længerevarende sygemeldt op til den 31. december 2022 og derfor ikke kan holde ferie, har ret til at få overført op til 4 ugers ferie til næste ferieår.

Hvis en medarbejder har fået overført ferie fra forrige ferieår, så skal de overførte feriedage også holdes inden den 31. december 2022.

Bemærk, at travlhed eller at man ikke lige nåede at holde sin ferie, ikke er en feriehindring og derfor kan man i disse situationer kun overføre max 5 feriedage – resten bortfalder.

Ferielukket mellem jul og nytår

Husk at reservere og varsle ferie, hvis virksomheden holder ferielukket mellem jul og nytår.

Du skal som arbejdsgiver sikre, at medarbejderen har optjent betalt ferie til alle de dage, virksomheden holder lukket. I modsat fald skal du betale medarbejderen løn for de pågældende feriedage, hvor der holdes lukket.

Det betyder også, at du skal huske at sige nej til, at medarbejderen holder ferie forud for ferielukningen, hvis det betyder, at medarbejderen ikke har nok ferie tilbage til at dække de ferielukkede dage i forbindelse med jul og nytår.

Du skal varsle ferielukningen med én måned, det vil sige hurtigst muligt i november.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Dansk Bilbrancheråds personalejuridiske hotline – Mille Vollmer tlf. 30 14 52 06 eller Johanne Berner, tlf. 22 41 51 03.