Henstand med betaling af månedsangivelse for marts måned 2021

Husk, at Folketinget den 13. februar 2021 besluttede at udskyde betalingsfristen for registreringsafgifter angivet i månedsangivelsen for marts 2021. Betalingsfristen er udskudt fra den 15. april 2021 til den 15. november 2021.

Du skal stadig angive registreringsafgiften for marts på månedsangivelsen, men Motorregistret udskyder automatisk betalingsfristen under forudsætning af, at du godkender månedsangivelsen for marts 2021 rettidigt, det vil sige senest den 15. april 2021. Hvis du ikke godkender angivelsen rettidigt, bliver din betalingsfrist ikke udskudt.

Hvis du har godkendt månedsangivelsen for marts den 15. april 2021, kan du vente med at indbetale afgifterne for marts til den 15. november. Der løber ikke renter på beløbet før denne dato.

Bemærk, at udskydelsen af betalingsfrist kun gælder for månedsangivelsen for marts. De kommende månedsangivelser skal betales indenfor de normale frister.

For yderligere Dansk Bilbrancheråds jurister, Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99, Lars Ellegaard på telefon 20 45 16 33 eller Johanne Berner på telefon 22 41 51 03