Gave eller endnu et hak i tuden til værkstederne - faste 1000 nr. i Autotaks/Forsi

Forsikringsselskaberne indfører nu faste priser og tider på 1000 nr. i Autotaks/Forsi

Fra 7. oktober 2021 vil der i Autotaks/FORSI være indlagt faste priser i 1000 nr. fra forsikringselskabernes, som reparatørerne skal anvende i deres beregninger. Numrene er lanceret som en gave, men vær på vagt overfor dem, da de kan udhule betalingen for reparationsopgaver yderligere.

Autotaks/FORSI

Fra 7-10-2021 vil der i Autotaks/FORSI være indlagt faste 1000 nr. som reparatørerne nu skal anvende i deres beregninger.

De faste 1000 nr. er udarbejdet med tider og priser af det forsikringsselskab, som skal betale for arbejdet.

Det er i modsætning til tidligere, hvor Skadesbranchen selv udfyldte 1000 nr. med varierende tider og priser tilpasset den enkelte opgave.

Hvad er et 1000 nr.?
1000 nr. skal anvendes når reparatørerne skal bruge tid, forbrugsmaterialer eller reservedel, som ellers ikke kan vælges i Autotaks/FORSI.

Indtil nu har reparatørerne selv kunnet og skullet oprette 1000 nr. lister i systemet med egne og samarbejdspartners priser og tider.

Men nu kommer forsikringsskaberne altså med faste lister, hvor priser og tider dikteres, på de dele og forbrugsmaterialer, som er nødvendige, men ikke kan vælges tidligt i systemet.

Beregningsdata I Autotaks/FORSI kan have fejl og være mangelfulde 
Skadesbranchen skal være opmærksomme på, at bilproducenterne leverer forskellige mængder af data til Autotaks/FORSI- systemet
, og behovet for 1000 nr. vil derfor variere mærkerne imellem.

Behovet for 1000nr. vil derfor skulle tilpasses den enkelte reparationsopgave, men med fastprislister kan forsikringsselskaberne nu endnu bedre styrer priserne på de reparationer, de betaler for.

Når en skade beregnes, står det angivet at systemet er vejledende. Men dette gælder tilsyneladende ikke 1000nr, hvilket forekommer kritisk i forhold til de regler, myndighederne i sin tid afstak for brugen af Autotaks, hvor intet må have faste priser på grund af konkurrenceregler.

Hvordan?

Den individuelle betaling til karrosseri-opgaver fjernes med disse dikterede 1000 nr. lister, hvilket vil udhule betalingen på reparationsopgaver yderligere.

Karrosseriopgaver er forskellige og kræver derfor forskellig betaling. Forsikring og Pension der er administratorer af Autotaks/FORSI får på en lille video, som de har publiseret, tiltaget til at lyde som en gave til skadesbranchen.

Men vær på vagt - der er tale om alt andet end en gave!

Hvorfor nu?    
Skaderne, der beregnes i Autotaks/FORSI har aldrig været mere komplicerede end nu, og når forsikringsselskaberne nu går ud med dikterede 1000 nr. lister
, er det fordi, at de vil holde priserne nede på skadesarbejde.

Som et eksempel dikterer Taksatorringen i deres 1000 nr. lister priser, der er lavere end de priser, som Autotaks/FORSI udløser.

Dertil kommer, at de ikke betaler for udlæsning af fejllager, med-mindre der er en lampe i instrumentbordet, der lyser.

Der er og vil derfor være et stigende antal biler, der kører rundt i trafikken med fejl. Fejl som er opstået i forbindelse med kollisioner, som kunderne selv får lov til at betale for at få slettet, når kunden kører på værksted efter en skadesudbedring.

Kvaliteten på reparationer forringes

Alle priser stiger, også reparatørernes udgifter til indkøb af det specialudstyr, som er nødvendigt, når der skal udbedres skader for forsikringsselskaberne.

Priserne på skadesarbejde bevæger derimod i den gale retning i forhold til dette, hvilket kan medføre mangelfulde og middelmådige reparationer.

Her er et par eksempler:

 •  Kant sealer der skal sikre garanti kan opretholdes, udløser i Autotaks/FORSI 206,00kr. TRYG og
   ALKA betaler 120,00kr.
   Karrosserilim som skal sikre karrosseriets kollisionssikkerhed, udløser i Autotaks/FORSI 1270,00kr
   TRYG/ALKA betaler 250,00kr
 •  Skæretråd til limede ruder udløser i Autotaks/FORSI 143,75kr. TRYG/ALKA betaler 50,00kr
 •  Flerfarvetillæg beregnet i Autotaks/FORSI udløser 7AE + Grundbeløb materialer og en ekstra
   overfladelakering af det områ
  de, som der lakeres i anden farve.
   TRYG/ALKA betaler 5AE + Grundbeløb materialer 85,00Kr.

Forsikringsselskaberne tiltag med fastpriser på 1000 nr. vil udhule betalingen på karrosseri og lakeringsarbejde i en sådanne grad, at det i værste fald kan medvirke til, at kvaliteten falder og i sidste ende går udover forsikringsselskabernes egne kunder, nemlig forsikringstageren.

 

Kontakt Finn Larsen, teknisk konsulent i Dansk Bilbrancheråd for yderligere informationer på fl@dbr.dk eller telefon 51309369