Fridage omkring julen – sådan gør du

Julen nærmer sig med hastige skridt, og du skal huske, at varsle dine medarbejderes ferie, hvis dine medarbejdere skal holde fri mellem jul og nytår. Feriedagene skal varsles med 1 måned. Hvis dine medarbejdere har feriefridage, kan de også vælge at anvende disse - her er varslingskravet også 1 måned.  

Juledagene skal håndteres som følger for mekanikere med videre:

Hvis du har overenskomst: 24. december: Hel fridag – men ikke en helligdag.

25.-26. december: Helligdage – betaling sker fra SH-opsparingen.

1. januar: Helligdag – betaling sker fra SH-opsparingen.

Helligdage med fuld løn

Lærlinge: Lærlinge skal have fuld løn på helligdagene, på nær voksenlærlinge, der trækkes fra SH-opsparingen. Dette gælder uanset, om du har overenskomst i øvrigt.

Er din lærling startet den mellem den 2. september 2020 og den 31. oktober 2020, er der ret til 5 ugers betalt ferie i perioden fra ansættelsens start frem til 31. august 2021, hvor ferieåret afsluttes - dsv. også på lukkedage mellem jul og nytår. 

Er din lærling startet den 1. november 2020 eller senere, skal du betale op til 5 feriedage med fuld løn, hvis du holder lukket i perioden 1. november 2020 til 30. juni 2021. For eksempel lukkedage i julen, hvis han m/k ikke har feriepenge med fra tidligere ansættelser. 

Husk dog at tjek, om lærlingen har feriepenge med fra tidligere ansættelse efter 1. september 2020.

Hvis du ikke har overenskomst: Hvis du ikke har overenskomst, er helligdage med videre for medarbejdernes egen regning, medmindre der er en sædvane om virksomhedens betaling.

Funktionærer og funktionærlignende ansatte skal som udgangspunkt have fuld løn på helligdagene og i ferien.