Lønafregning for timelønnede og funktionærer i påsken

Sådan skal lønnen afregnes for påsken

Overenskomst + voksenlærlinge

Timelønnede under overenskomst skal have søgnehelligdagsbetaling via fritvalgskontoen på søgnehelligdage, herunder påsken, samt på overenskomstmæssige fridage. Udbetalingssatsen er kr. 555,00 pr. hele helligdag. Husk, at for disse medarbejdere skal der ikke føres en SH konto, da betalingen i stedet skal administreres via fritvalgsordningen.

Ingen overenskomst

Hvis der ikke er overenskomst, afhænger betalingen af den individuelle ansættelsesaftale. De fleste virksomheder har formentligt en SH aftale med deres medarbejdere, som svarer til overenskomstens regler, men hvor betalingen administreres via en gammeldags SH opsparingskonto.

Lærlinge

Lærlinge er pr. definition underlagt overenskomstmæssige vilkår, og skal derfor som øvrige overenskomstansatte have betalt frihed i påsken. Modsat almindelige timelønnede er der dog ikke tale om en ordning, der administreres via fritvalgsordningen. Lærlinge, dog ikke voksenlærlinge, skal derimod have fri med løn. Det vil sige en lønudbetaling der svarer til den løn, der ville være optjent på en almindelig arbejdsdag. Husk, at indbetalingen til lærlinges fritvalgskonto derfor ikke skal være inkl. SH betaling, som tilfældet er med andre overenskomstansatte timelønnede.

Funktionærer

Funktionærer, herunder i de fleste tilfælde værkførere, skal have udbetalt den sædvanlige månedsløn uden fradrag for fravær i helligdagene.

 

For yderligere Dansk Bilbrancheråds jurister, Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99, Lars Ellegaard på telefon 20 45 16 33 eller Johanne Berner på telefon 22 41 51 03