Forsikring og pension til din lærling

Industriens Pensionsservice har indgået en aftale med arbejdsmarkedets parter, herunder Dansk Metal, om at kontakte de virksomheder, der indgår nye lærekontrakter - og formålet: Ja det er såmænd at sikre, at lærlingene er korrekt forsikret. 

Industriens Pensionsservice får oplysninger om ny-indgåede lærekontrakter fra Industriens Uddannelser, og da netop forsikringen af lærlingene er af yderste vigtighed for lærepladserne, hilser Dansk BIlbrancheråd initiativet velkomment. I sekretariatet gør vi tilsvarende alt, hvad vi kan, for at gøre opmærksom på pligten til at tegne forsikring. 

Hvis du har tegnet lærligeforsikring på din lærling via Dansk Bilbrancheråds, så behøver du ikke gøre noget. Har du derimod en lærling, der ikke er fyldt 20 år - eller endnu ikke får pension på grund af anciennitet - så er det vigtigt, at du straks kontakter sekretariatet og tegner forsikringen. 

Forsikringen skal dække følgende yderliger:

  • Kritisk sygdom – skatttefri sum på 100.000 kr.
  • Invalidepension – 60.000 kr. om året før skat
  • Invalidesum – 100.000 kr. skattefrit
  • Dødsfaldssum – 300.000 kr.

Er forsikringen ikke tegnet - og uheldet ude - så skal du dække ovenstående forsikringssum af egen lomme. Husk i øvrigt, at forsikringen er en fuldtidsforsikring, som altså også dækker, hvis din lærling kører sig ihjel eller kommer til skade i fritiden.

Hvis din lærling er mellem 18 og 20 år, så skal han udover forsikringen også have en mindre pensionsordning på 4 % fra din side og 2 % fra hans egen side. Pensionen skal tegnes hos Industriens Pension. 

Er du i tvivl? Så kontakt sekretariatet på telefon 43 99 66 33.