Husker du at indbetale pension til din lærling?

Det kan koste dig ekstra i pensionsindbetaling, hvis du ikke betaler pension til din lærling

Det følger af overenskomsten på Industriens område, at lærlinge skal have pension – også selvom virksomheden ikke har overenskomst. Alle lærlinge har krav på pension fra de er 18 år.

Dansk Bilbrancheråd ser sager, hvor lærlinge, efter de er blevet udlært, retter et efterbetalingskrav på manglende pension mod virksomheden med hjælp fra Dansk Metal.

I sådanne sager skal virksomheden betale både arbejdsgivers pensionsbidrag (8 %) og lærlingens eget pensionsbidrag (4 %) – det vil sige, at du bliver forpligtet til at betale for dét pensionsbidrag, som lærlingen under sin læretid, selv skulle have betalt.

Pensionsordningen indeholder også en pligtig forsikring, så du skal være opmærksom på, at begivenheder omfattet af forsikringen ikke dækkes, medmindre du har bibeholdt en lærlingeforsikring på vedkommende. Da forsikringen ikke dækker i tilfælde af skade, så skal virksomheden selv betale.

Har du fået et efterbetalingskrav på manglende pension, så kan Dansk Bilbrancheråd hjælpe med at tjekke om kravet er beregnet korrekt.  

Spørgsmål

Du kan finde information og vejledning om lærlinges pension på vores intranet her: Pension til lærlinge | Dansk Bilbrancheråd (dbr.dk)

Har du spørgsmål til pension til lærlinge, kan du kontakte Dansk Bilbrancheråds personalejuridiske hotline – Mille Vollmer tlf. 30 14 52 06 eller på mv@dbr.dk-