Ferie for lærlinge

1. september overgik vi til en ny ferieafholdelsesperiode – det, der i den gamle ferielov hed ”Ferieår”, og varede fra 1. maj til 30. april. Ferieafholdelsesperioden varer fra 1. september til 31. december året efter, altså 16. måneder.

Det har affødt en del henvendelse til sekretariatet, særligt om lærlinge. Derfor bringer vi her en genopfriskning af reglerne for lærlingeferie, samt en skitsetegning udarbejdet af sekretariatet. Med udgangspunkt i skitsen, bliver der sidst i artiklen gennemgået et konkret eksempel.

Overordnet

Når man håndterer lærlingeferie, skal man være bevist om begrebet ”Ferieafholdelsesperiode”, og at der i de særlige regler ofte tages udgangspunkt i ”første hele ferieafholdelsesperiode efter ansættelsen”. Da man altid bliver ansat i en igangværende ferieperiode, tager reglerne altså ofte udgangspunkt i førstkommende 1. september efter ansættelsen.

Lærlinge skal have ferie med løn. Ved udløbet af den 2. ferieafholdelsesperiode efter deres ansættelse overgår de af hensyn til slutafregning til feriekortordning

De gamle regler for lærlinge er herudover i store træk videreført i den nye ferielov, men tilpasset de nye ferieterminer. Det betyder, at:

 • Lærlinge har altid ret til 25 dage ferie med løn i første og anden hele ferieafholdelsesperiode efter ansættelsen. På skitsen er det den ”røde hovedregel”
 • Lærlinge, der er ansat i perioden 2. september til 31. oktober har udover hovedreglen også ret til 25 dages ferie med løn i indeværende ferieafholdelsesperiode. På skitsen er det den ”gule regel”
 • Lærlinge, der er ansat i perioden 1. november til 30. juni udover hovedreglen også ret til 15 dages ferie med løn i hovedferieperioden i indeværende ferieafholdelsesperiode, det vil sige 30/5-30/9.  På skitsen er det den ”blå regel”
 • Det betyder så også, at lærlinge, der er ansat i i perioden 1. juli til 1. september alene har ret til ferie efter den røde hovedregel.

Se skitsen - KLIK PÅ BILLEDET TIL HØJRE

Konkret eksempel

Hvis vi med et konkret eksempel tager udgangspunkt i en lærling der bliver ansat i dag, det vil sige 23. september 2021, så er den dato markeret med gul og rød på tidslinjen i skitsen. Det betyder:

 • Rød = Lærlingen har ret til 25 dage ferie med løn i første og anden hele ferieafholdelsesperiode efter ansættelsen. Det vil sige:
  • 25 dage i perioden 1. september 2022 til 31. december 2023
  • 25 dage i perioden 1. september 2023 til 31. december 2024
 • Gul = Lærlingen har også ret til 25 dages ferie med løn i indeværende ferieafholdelsesperiode. Det vil sige:
  • 25 dage i perioden 1. september 2021 til 31. december 2022

Husk i øvrigt, at lærlinge på grund af deres særlige status altid har krav på feriefridage efter reglerne i Industriens Overenskomst. Feriefridage har principielt ikke noget med lovbestemt ferie at gøre. Det er en privat aftale om fem betalte fridage. Det behandles dog ofte i sammenhæng med ferie. Lærlingen skal, efter 9 måneds anciennitet, have tildelt 5 feriefridage og herefter hver den 1. september. Der er ikke noget forholdsmæssigt optjeningsprincip, som ved ferie. Alle dagene tildeles på én gang hver den 1. september – ligesom at passere start i Matador. Fridagene skal afholdes i den 16 måneders ferieafholdelsesperiode inden for hvilken de er tildelt, eller konverteres til udbetaling.

For yderligerre kontakt Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99