Erhvervspraktik – en vanskelig størrelse

Som led i en større politisk aftale fra 2017 skal der større fokus på erhvervspraktik. Der er derfor nu udarbejdet en vejledning til, hvordan erhvervspraktikken generelt skal håndteres, herunder for, hvad en praktikant må og hvad han måske især ikke må.

I Dansk Bilbrancheråd er vi umiddelbart lidt bekymrede for, om vejledning er praktisk relevant for jer som potentielle praktikværter. Vi vil derfor nu undersøge omfanget af erhvervspraktik blandt medlemmerne af Dansk Bilbrancheråd og de udfordringer, I oplever med praktikanterne. Hvad sætter I dem fx til? Ifølge vejledningen er det reelt set meget lidt, de må – og de må frem for alt ikke udføre noget arbejde, der har en værdi for mester – eller giver ham en fordel.

Jeres erfaringer vil kunne indgå i en dialog med Arbejdstilsynet om yderligere lempelser i forhold til erhvervspraktikanter, for at give dem et mere korrekt billede af arbejdet på et moderne værksted – og det får man som udgangspunkt kun, når man får lov at prøve.

Har du indspark til, hvordan erhvervspraktik bliver bedre – og måske mere brugbart – i og på værkstederne, så kan du kontakte Johanne Berner, lærlingeansvarlig konsulent, jbh@dbr.dk eller tlf. 22 41 51 03.

Du kan læse hele vejledningen her