Efter første år under corona - Værkstederne holder på svendene

Her på årsdagen for den store nedlukning af Danmark, giver Dansk Bilbrancheråds direktør Erik Rasmussen nogle bud på, hvilke konsekvenser det første år med corona har haft.

Hvor mange medlemmer af Dansk Bilbrancheråd er gået konkurs i løbet af dette år?

- Der er på et gennemsnitligt år 6 – 8 konkurser blandt Dansk Bilbrancheråds medlemmer. Og det er fuldstændigt uændret i det første år under corona krisen i forhold til tidligere år. Jeg glæder mig over, at der ikke var flere konkurser, og at krisen dermed ikke har ramt de frie værksteder.

Hvor mange medarbejdere blandt Dansk Bilbrancheråds medlemsværksteder er blevet afskediget i løbet af dette år?

- Takket være de massive hjælpepakker og udskydelsen af indbetaling af moms er de frie værksteder ikke ramt af fyringer - hjælpepakker og udskydelse af moms har reddet rigtigt mange. I øvrigt vil enhver værkstedsejer gå meget langt for at undgå at afskedige dygtige svende – for der er mangel på dygtige svende og dem har vi brug for, når der efter sommerferien kommer tryk på kedlerne igen.

Er der noget som helst, der kan rubriceres som ”godt” i løbet af dette år?

- Ja, der er ét positivt: Coronapandemien har forceret brug af digitale værktøjer, og det er en super god udvikling.

For yderligere kontakt direktør Erik S. Rasmussen på telefon 40 41 43 99