Det betyder finanslovsaftalen for bilbranchen

​​​Mandag aften blev regeringen, Enhedslisten, SF, De Radikale og Alternativet enige om en aftale vedrørende næste års finanslov. En aftale som Dansk Bilbrancheråd nikker anerkendende til.

- I Dansk Bilbrancheråd er vi fornøjet med, at bilbranchen slap nådigt med hensyn til nye tiltag i finansloven for 2020, siger Erik S. Rasmussen, direktør, Dansk Bilbrancheråd.

Annullering af afgiftsstigninger

Et hurtigt kig i aftalepapiret, som er vedhæftet denne artikel, afslører følgende punkter af umiddelbar relevans for bilbranchen og Dansk Bilbrancheråds medlemmer.

  • Stramning af beskatningen af leasede firmabiler
  • El-biler – annullering af afgiftsstigninger og fremme af grønne firmabiler
  • Håndtering af finansieringsudestående vedrørende registreringsafgiften
  • Styrket indsats på tungvognsområdet
  • Grønne busser og grøn taxikørsel

For så vidt angår leasing, så strammes "reglerne for beskatning af leasede firmabiler, således at beskatningsgrundlaget ved fri bil følger den genberegning, der foretages i registreringsafgiften." Denne stramning ventes at give et varigt tilskud til statskassen på 100 millioner kroner. 

Derudover annullerer partierne afgiftsstigninger på elbiler i 2020 og ønsker at holde dem i ro, indtil Folketinget er klar med en langsigtet afgiftsmodel for biler.

Fradrag for grønne firmabiler

Grønne firmabiler bliver fradragsberettigede, og aftalen nævner også flere elbusser og grøn taxikørsel. Til det afsættes en pulje på 75 millioner kroner i 2020.

- Stramningen af leasede firmabilers beskatningsgrundlag bliver endnu en lap på det kludetæppe, der skal forhindre de værste uhensigtsmæssigheder i bilbeskatningen. Vi har dog vore tvivl om, hvorvidt tiltaget er tilstrækkeligt, hvis målet er at sidestille ”købte” biler med leasede bilers beskatningsgrundlag. Stramningen af leasingreglerne med L4 er et skræmmende eksempel på et mislykket forsøg på at stoppe de værste kreative numre i leasing-cirkusset, siger Erik S. Rasmussen og fortsætter:

- Hertil kommer, at rabatten på registreringsafgiften for el-biler fortsætter i 2020, så alt i alt må de sparsomme tiltag og ændringer i vores del af erhvervslivet være et udtryk for, at regeringen nu afventer kommissionen for grøn omstillings anbefalinger i løbet af 2020.

Netop i 2020 ventes regeringen at fremlægge en samlet og langsigtet løsning på den fremtidige bilbeskatning.