Corona: Test og vaccination I arbejdstiden

Vaccination

Uanset de konstante forskydninger i vaccinationskalenderen, så nærmer tiden sig uundgåeligt, hvor det bliver de erhvervsaktives tur til at blive vaccineret – dvs. dine medarbejder – og hvad gælder så om fravær og løn i forbindelse med vaccination? Og kan man pålægge en medarbejder at blive vaccineret?

Udgangspunktet er, at det er frivilligt for alle borgere, om de vil lade sig vaccinere. Det skyldes, at en vaccination er væsentligt mere indgribende end en test, som arbejdsgiver til gengæld godt kan pålægge medarbejdere i nogle tilfælde. Det kan ikke udelukkes, at det i helt særlige tilfælde vil være muligt at pålægge en medarbejder at lade sig vaccinere, men Dansk Bilbrancheråd vurderer, at det kun helt undtagelsesvist vil være relevant for vore medlemmer. Derfor opfordrer vi til, at medlemmer som måtte have dette behov, kontakter sekretariatet for individuel rådgivning.

Da vaccinationen er frivillig, har medarbejderen ikke krav på at kunne lade sig vaccinere i arbejdstiden med løn. Eftersom der er tale om væsentlige samfundsmæssige interesser, er det dog Dansk Bilbrancheråds anbefaling, at virksomhederne håndterer spørgsmålet ”lidt gelinde”. Det vil sige, at virksomhederne, hvis det kan håndteres uden alt for meget besvær for arbejdsgiver, tillader at medarbejderen får en vaccinationstid i arbejdstiden, hvis alternativet udskyder vaccinationstidspunktet urimeligt længe. Hvorvidt friheden er med eller uden løntræk, anbefaler vi, at den enkelte virksomhed håndterer lokalt.

Hvis en medarbejder bliver syg af at få vaccinationen, er det de almindelige regler om sygefravær på den enkelte arbejdsplads, der gælder, herunder omkring udbetaling af løn/sygeløn. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke kan søges corona-dagpenge på grund af sygefravær efter vaccination, da disse symptomer ikke er Covid-19-symptomer.

Test

Du kan som arbejdsgiver kræve, at dine ansatte bliver testet for coronavirus/covid-19. Du skal dog kunne begrunde kravet ud fra et hensyn om at begrænse smittespredning, eller at det har væsentlig betydning for virksomhedens drift. Et eksempel på et væsentligt driftsmæssigt hensyn er at kunne genåbne hurtigst muligt, hvis din virksomhed har måttet hjemsende ansatte og midlertidigt lukke ned på grund af smitteudbrud. Et andet eksempel er, at en kunde stiller krav om særlige forholdsregler for at undgå coronavirus/covid-19.

Testen skal gennemføres i overensstemmelse med regler og retningslinjer fastsat af relevante myndigheder. Dette gælder, uanset hvor testen foretages.

Du må gerne spørge dine ansatte, om de er smittet med eller udviser symptomer på coronavirus/covid-19.

Hvem, der betaler din ansattes løn, mens du venter på, at han/hun bliver testet, afhænger af, om du eller sundhedsvæsenet har pålagt den ansatte at blive testet – eller om den ansatte frivilligt har valgt at blive testet. Hvis du pålægger ansatte at blive testet, vil det som udgangspunkt være dig, der skal betale deres løn. Det gælder både for den tid, der bruges på at få taget testen, samt den arbejdstid, hvor de ansatte eventuelt er hjemsendt for at afvente resultatet af testen.

Hvis en af dine ansatte selv beslutter at blive testet, er dette et privat anliggende, og du skal ikke udbetale løn, medmindre det er aftalt, at testningen kan foregå i arbejdstiden.

Hvis en ansat er fraværende for at passe sit eget barn, der er smittet med coronavirus/covid-19 eller hjemsendt fra skole eller institution for at begrænse smittespredning, kan du som arbejdsgiver søge midlertidige barselsdagpenge til den ansatte via NemRefusion. Dagpengene dækker op til 10 dage, og barnet skal være under 14 år

For yderligere kontakt Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99