Codan forsikring har lagt pres på skadesreparatørerne i forhold til øget brug af brugte og alternative karrosseridele

Med AUTOFLEX i Autotaks/FORSI tvinger Codan forsikring nu reparatørerne til at anvende alternative dele til karrosserireparation. Udfører dit værksted skadesarbejde for kunder der har valgt Codan som forsikringsselskab, skal du være opmærksom på, at Codan tvinger dit værksted til at bruge alternative karrosseridele til reparation.
Codan tvinger reparatørerne til at anvende alternative karrosseridele ved at afvise reparationstilbud der udelukkende indeholder data fra Autotaks/FORSI, når en beregningsrapport afvises, skal reparatørerne lave en ny beregning, som indeholder dele fra AUTOFLEX, hvilket tager ekstra tid for reparatørerne både i forhold til beregning, men også i forbindelse med udbedring af selve skaden.

AUTOFLEX burde gøre selve beregningsprocessen nemmere og hurtigere. Men de problemer reparatørerne kan komme ud i ved brug af de dele som AUTOXLEX indeholder, overskygger fordelene ved systemet. Meget tyder på, at Codan har sat alle sejl ind for at få så mange dele ind i systemet som muligt, der er derfor stor kvalitetsforskel på de dele som AUTOFLEX indeholder. Først når reparatøreren står med delen i hånden, kan det afgøres om kvaliteten er i orden.

Reparatørerne skal være opmærksomme på.
- Delene kan kræve ekstra tid til prøvemontering før lakering
- En ny del der er tilpasset ved opretning eller vredet forskellige steder, er ikke længere en ny del og kræver
  derfor mere arbejde både i forhold til tilpasning/opretning og lakering
- Nogle dele leveres i et andet omfang end originale og kan derfor kræve bestilling af ekstra dele
- Plast og karrosseridele der ikke leveres med samme overfladefinis som originaldele, og derfor kan kræve
   ekstra arbejde for lakereren.
- Tilpasningsproblemer når alternative og originaldele kombineres (komposit)

Flere reparatører har allerede oplevet, at delene ikke har den nødvendige kvalitet og pasform, og har derfor måtte returnere dem, og begynde forfra med deres bestillingen. Da det er Codan der tvinger reparatørerne til at anvende disse dele, burde reparatørerne kunne forvente, at der var hjælp at hente i forbindelse med reklamation, men nej reparatørerne bliver henvist direkte til leverandørerne, som ofte er i flere led og derfor tidskrævende.
Codans tiltag kan derfor være både tidskrævende og omstændigt, både for reparatør og kunder.

Værst af alt er, at når der anvendes alternative karrosseridele i afvigende kvalitet ændres karrosseriets kollisionsevner og garantiforhold.

Det vil altid være den enkelte reparatør, der skal stå på mål for den reparation der er udført. Men ved at afvise reparationstilbud uden alternative dele, tvinger Codan nu reparatørerne til i nogle tilfælde at anvende dele af så ringe kvalitet, at karrosserisikkerhed og garantiforhold ændres.
En skadesreparation må ikke ændre bilens kollisionssikkerhed og garantiforhold uden kunden orienteres.
Karrosserisikkerheden kan ændres ved brug at alternativ Crash-box, kofangere, skærme, døre og klapper samt forruder og dertil kommer selve reparationsmetoden.

For yderligere kontakt Dansk Bilbrancheråds tekniske konsulent Finn Larsen på telefon 51 30 93 69 eller e-mail fl@dbr.dk