Automatisk opsamling af data fra vejnettet

Fra den 27. maj 2021 vil Vejdirektoratet med en ny lov kunne opsamle og behandle data om vægt, længde, akseltryk m.v. for køretøjer, der kører på de danske veje. Det primære formål med indsamlingen er at kunne planlægge, drifte og administrere vejnettet med fokus på at høj trafiksikkerhed og god trafikafvikling. Samtidig vil der kunne blive indsamlet persondata – og den slags skal der naturligvis være hjemmel til.

En del af Vejdirektoratets muligheder bliver også at kunne videregive data til politiet, således at politiet lettere kan håndhæve forbuddet mod kørsel med overlæs m.v. Der ændres ikke på reglerne om overlæs, der fortsat vil være de samme som nu.

For yderligere kontakt Johanne Berner Hansen på telefon 22 41 51 03