Afhjælpningstilbud kulant?

En forhandler har afhjælpningsret, hvis forbrugeren reklamerer over en mangel. Hvis forbrugeren takker nej – eller nægter at lade forhandleren gøre brug af denne ret – så mister forbrugeren sine rettigheder iht. købeloven. Hvis forhandleren omvendt ikke tilbyder afhjælpning, så kan forbrugeren i stedet kræve, at arbejdet bliver udført på et andet værksted for forhandlerens regning, eller direkte skride til at kræve ophævelse at hele handlen. Ophævelsen forudsætter i dette tilfælde ikke, at manglen er væsentlig. Derfor kan det være meget relevant for forhandleren at sikre sig, at et afhjælpningstilbud er fremsat korrekt.

En ny byretsdom fra Retten i Herning viser imidlertid, at det ikke er helt ligegyldigt, hvordan et tilbud om afhjælpning fremsættes.

Det følger af købeloven, at afhjælpning skal ske uden vederlag (dvs. gratis), inden rimelig tid (dvs. hurtigst muligt) og uden væsentlig ulempe for forbrugeren.

I den pågældende sag havde en forbruger købt en Citroën C5 2,0 for 172.700 kr. Bilen var 4 år gammel og havde kørt 102.000 km. Da forbrugeren havde kørt 11.000 km. selv reklamerede han over nedslidte bremser og toe-in. Dette skete indenfor de første 6 måneder efter købet. Forhandleren afviste reklamationen, men tilbød at se på bilen alligevel. Helt lavpraktisk tilbød han at afhjælpe ”pr. kulance”. Da sagen blev behandlet i Ankenævn for biler, var flertallet kommet frem til, at denne ordlyd ikke var et korrekt afgivet afhjælpningstilbud, blandt andet fordi en kulant afhjælpning kunne afskære forbrugeren fra at gøre mangler gældende senere, hvis afhjælpningen ikke viste sig at være tilstrækkelig. Forbrugeren fik derfor medhold i, at han skulle have dækket udbedringsomkostningerne, som var afholdt på et andet værksted, og som beløb sig til ca. 5.200 kr.  

Sagen blev indbragt for byretten, da forhandleren ikke ville acceptere kendelsen. Byretten vurdere på samme måde, at formuleringen af afhjælpningstilbuddet ikke var en tilstrækkelig klar tilkendegivelse, som det måtte kræves af et reelt afhjælpningstilbud – det var ganske simpelt ikke tilstrækkeligt, at afhjælpningen skete ”kulant”. Derfor skulle forhandleren betale for udskiftning af bremseskiver; i alt 2.300 kr.

Sagen kan virke besynderlig, men der er ingen tvivl om, at det er utrolig vigtigt at være opmærksom på at få fremsat et tilstrækkeligt afhjælpningstilbud – og at små varianter af ordstillinger altså kan få stor betydning.

Er du i tvivl, så husk, at Dansk Bilbrancheråds juridiske afdeling arbejder for dig – også i sådanne spørgsmål. Kontakt Jesper Juhlin på 22 92 43 99, Lars Ellegaard på 20 45 16 33 eller Johanne Berner på 22 41 51 03