Klimahensyn og godt miljø på autoværkstedet

Alle Dansk Bilbrancheråds medlemmer følger arbejds- og miljølovgivningen af hensyn til både klima, miljø og medarbejdere.

Det koster penge, ressourcer og benarbejde for autoværkstederne at sørge for, at arbejdsmiljøet og affaldshåndteringen er opprioriteret og i orden. Nogle du kan være sikker på, at alle Dansk Bilbrancheråds medlemmer prioriterer.

Eksempler på affaldshåndtering til gavn for miljø og klima

Når en bil serviceres bliver der f.eks. aftappet olie, og oliefilteret skal skiftes. Det kræver miljøbehandling. Der er forskellige væsker, som ved visse typer af service skal skiftes f.eks. kølervæske og bremsevæske. Væskerne skal også miljøbehandles. Skal du have et nyt batteri på – så kræver det også bortskaffelse af det gamle batteri på en miljømæssig forsvarlig måde. Også dæk bliver afhentet til genanvendelse. 

Værksteder, der er medlemmer af Dansk Bilbrancheråd sørger altid for korrekt miljøhåndtering af brugte produkter, så de kan blive genanvendt til gavn for miljøet og klimaet.

Eksempler på arbejdsmiljø-hensyn

Et autoværksted skal have rumventilation og udsugning til f.eks. udstødningsgasserne fra bilerne inde på værkstedet. Medarbejderne skal på forskellige miljøkurser dels lovbefalede, men også tilbudte kurser. På værkstederne skal der laves arbejdspladsbrugsanvisninger og arbejdspladsvurderinger. Det er vigtigt at få belyst, om der er opgaver, der kan udføres anderledes så eksempelvis tunge løft undgås. Dansk Bilbrancheråd har konsulenter ansat, som hjælper værkstederne med det korrekte arbejdsmiljø, så alle medlemmer af Dansk Bilbrancheråd kan passe på sig selv og værkstedets medarbejdere.

Uanset, om man har en ny bil eller en ældre bil, kan man derfor trygt henvende sig på et Dansk Bilbrancheråd værksted, som sørger for et hensigtsmæssigt arbejdsmiljø og sortering med henblik på størst muligt genbrug eller en forsvarlig miljømæssig bortskaffelse.