Dansk Bilbrancheråd jubler

Brugtmomsordningen lever fremadrettet

Pressemeddelelse

Taastrup, den 13. marts 2019

Dansk Bilbrancheråd jubler

Efter mange armlægninger med skattemyndighederne er det med stor glæde, at vi i Dansk Bilbrancheråd har modtaget høring om ændring af momsbekendtgørelsen vedrørende brugtmomsordningen fra SKAT.

Siden årsskiftet 2017/18 har der hersket stor usikkerhed om anvendelsen af den såkaldte brugtmomsordning eller brugtmomsregel. Ordningen indebærer, at fx skadede biler indkøbt fra forsikringsselskaber kan videresælges alene med forskelsmoms.

Formålet med brugtmomsordningen er at undgå dobbeltbeskatning. Det vil sige undgå, at der bliver betalt fuld moms af den samme vare to gange.

Landsretten afsagde i sommeren 2017 en dom, der tilsidesatte den hidtidige praksis med at benytte brugtmomsordningen med den begrundelse, at dette ikke er hjemlet i den danske momslovgivning.

Landsrettens dom blev anket til Højesteret, der endnu ikke har afsagt en endelig dom.

Mens Højesterets afgørelse afventes, lægger Skatteministeriet i den netop offentliggjorte høring op til en klokkeklar hjemmel for anvendelse af brugtmomsordningen på skadede biler hos aftagerne i værksteds- og genopbygningsbranchen. Det betyder på klart dansk, at skadede biler købt fra forsikringsselskaber, når ændringen er vedtaget, fortsat kan videresælges uden at blive pålagt fuld moms endnu en gang.

Bekendtgørelsen forventes vedtaget, men høringsfristen udløber først den 8. april. Umiddelbart er der lagt op til, at lovændringen kun vil have virkning fremadrettet.

Dansk Bilbrancheråd vil i samarbejde med relevante samarbejdspartnere arbejde for, at ændringen af bekendtgørelsen vil få virkning med tilbagevirkende kraft for at undgå at der er bilvirksomheder, der kommer i klemme i den periode, hvor der har været uklarhed omkring reglerne; dvs. de bilvirksomheder, der har indrettet sig i tillid til den tidligere praksis, hvor ordningen har været anvendt.

For mere information, kontakt venligst: Direktør Erik S. Rasmussen

Mobil +45 4041 4399

Dansk Bilbrancheråd

Telefon +45 4399 6633

E-mail: info@dbr.dk

Dansk Bilbrancheråd arbejder for at skabe de bedste vilkår for sine knap 2.000 medlemmer, som blandt andet omfatter autoværksteder, bilforhandlere, undervognsbehandlere samt reparatører af karrosseriskader og autoglas