Webinar om støtte- og tilskudsmuligheder i DBR Arbejdsgiverforening

Den 22. juni 2021 kan medlemmer af DBR Arbejdsgiverforening tilmelde sig et webinar, hvor de aktuelle muligheder for få støtte og tilskud via arbejdsgiverforeningen vil blive gennemgået. 

Allerede nu er der en lang række støttemuligheder, både internt i arbejdsgiverforeningen og eksternt fra fonde. En væsentlig del af disse muligheder retter sig mod lærlinge, således at mesters udgifter på lærlingen nedsættes. Det gælder eksempelvis delvis dækning af kørekort og en decideret lærlingebonus; dvs. en bonus til både lærling og mester for at indgå en fuld lærekontrakt. 

På webinaret præsenterer arbejdsgiverforening en helt ny tilskudsmulighed, der retter sig mod mester selv. 

Webinaret - og mulighederne for tilskud - er kun et tilbud for medlemmer af DBR Arbejdsgiverforening, men du kan stadig nå at få adgang - hør hvordan og hvad det koster at blive medlem hos daglig administrator, Johanne Berner, jbh@dbr.dk - eller telefon 22 41 51 03.

Har du allerede en tiltrædelsesoverenskomst med Dansk Metal, så vil din merudgift for medlemsskab kun være kontingentet (der beregnes som 0,75 % af din lønsum) og 520 kr. pr. medarbejder. Sidstnævnte går til en kompetencefond, hvori du kan søge støtte til efteruddannelse af dine svende - brugt korrekt, så kan kontingentet blive tilbagebetalt via støtte fra kompetencefonden alene. 

Alle medlemmer af arbejdsgiverforeningen har modtaget en direkte invitation til webinaret.