Om at tjene penge på sine medlemsskaber

DBR Arbejdsgiverforening afholdt den 22. juni 2021 foreningens første webinar omkring de forskellige støtte-, bonus- og tilskudsmuligheder, som medlemmerne af DBR arbejdsgiverforening kan søge som en helt naturlig del af medlemsskabet. 

Webinaret, der blev optaget for så vidt hovedpræsentationen, kan ses her:  Webinar - DBR Arbejdsgiverforening - Tjen penge på dit medlemskab-20210622_170810-Mødeoptagelse.mp4

Efter den officielle præsentation fik næstformand i arbejdsgiverforeningen, Kim Hansen, Ørsted Lastvognscenter ApS, ordet. Kim Hansen fortalte om, hvordan han har anvendt de forskellige fonde og støttemuligheder - et samlet beløb på ca. 42.000 kr. er blevet udbetalt fra de forskellige ordningerne til hans virksomhed over de sidste 3 år - dvs. rigeligt til at betale hans kontingent. 

Kim Hansen oplyste, at alle støttemulighederne er let tilgængelige og aldrig har voldt problemer hos ham. Er hans personale i tvivl, så kontakter de sekretariatet og daglig administrator Johanne Berner, der er behjælpelig med at få afklaret de forskellige udfordringer.

Kim Hansen opfordrede især medlemmer af Dansk Bilbrancheråd, der i forvejen har en lokal overenskomst med Dansk Metal, til at overveje medlemsskab af DBR Arbejdsgiverforening, på grund af de mange muligheder, arbejdsgiverforeningen giver. Og - som Johanne Berner også pointerede under præsentationen - så er det faktisk ikke voldsomt fordyrende at indmelde sig i arbejdsgiverforeningen; for en stor del af opkrævningerne betales i forvejen af arbejdsgiver til Metal som administrations af den lokale overenskomst.  

Vil du høre mere om arbejdsgiverforeningen eller har du - som medlem - spørgsmål til de forskellige støttemuligheder, kan du kontakte daglig administrator af foreningen, Johanne Berner, jbh@dbr.dk eller 22 41 51 03.