Voldsomme restriktioner i syv nordjyske kommuner

Restriktioner i Nordjylland

De restriktioner, der er indført med øjeblikkelig varsel i de 7 Nordjyske kommuner, der har relevans for drift af bilvirksomheder er følgende, der alle er baseret på kraftige anbefalinger. Der er derfor ikke tale om egentlige påbud, ligesom det specifikt er anført, at produktionsvirksomheder (herunder værksteder) gerne må holde åbent. Vi forvente dog, at styrken af anbefalingen understøttes af de økonomiske hjælpepakker, som vi endnu afventer:

Vedr. ansættelsesforhold:

  • Medarbejdere bør ikke krydse kommunegrænser, medmindre de varetager kritiske funktioner
  • Arbejdsgivere bør ikke tage imod medarbejdere, der er bosat i andre kommuner.
  • Alle personer, der er bosat i de berørte kommuner, bør lade sig teste inden 3. december.
  • Alle arbejdsgivere bør i videst muligt omfang hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner.

Vedr. kunder:

  • Kunder må – som følge af opfordringen til ikke at krydse kommunegrænser – forventes at undlade dette; med aflysninger m.v. til følge.
  • Virksomheder bør ikke tage imod kunder, der er bosat i andre kommuner.

Som følge af, at medarbejdere på grund af opfordringerne eller via en direkte hjemsendelsesinstruks fra arbejdsgiver ikke møder på arbejde, vil der komme et spørgsmål om, hvem, der skal betale herfor. Foreløbigt har regeringen sat følgende i udsigt:

  • Adgang til, at berørte virksomheder, der får en omsætningsnedgang på mindst 30 % i perioden, kan få dækket deres faste omkostninger; enten helt eller delvist,
  • En konkret lønkompensationsordning – formentlig i stil med den, der blev indført i marts.

Det er endnu uklart, hvordan de endelige kompensationsordninger kommer til at se ud, ligesom vi afventer og ser, om der kommer en force-majeure-aftale mellem arbejdsmarkedets parter, der kan give adgang til at hjemsende uden løn; dette vil dog kun gælde virksomheder med overenskomst.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Dansk Bilbrancheråds advokat gruppe:

Jesper Juhlin 22 92 43 99  - Lars Ellegaard 20 45 16 33 - Johanne Bermer Hansen 22 41 51 03

Med venlig hilsen
Dansk Bilbrancheråd