Teknisk aften på U/Nord: En ny tradition

Omkring 90 medlemmer fra hele Sjælland var med, da DBR Nordsjælland og Københavns Automekaniker Laug inviterede til teknisk aften i Hillerød.

Man skal ikke være så bange for, at der ikke er meget arbejde i elbiler, eller for, at de kan være specielt umulige at tilgå. Her er adskillige gængse service- og reparationsopgaver også for de frie værksteder.

Sådan lød det fra Martin Møller, da han og kollegaen Frederik Jakobsen – begge fra Elektro Partner – holdt indlæg under DBR Nordsjælland og Københavns Automekaniker Laugs tekniske aften på U/Nord i Hillerød den 22. november. Omkring 90 medlemmer fra hele Sjælland var samlet til, hvad Bo Krogså fra Københavns Automekaniker Laug afslutningsvis betegnede som en ny tradition.

Martin Møller gennemgik blandt andet otte vigtige punkter, når der foretages diagnose på en elbil, herunder rækkevidden, bilens temperaturstyring, fejl på opladning og støj. Og så bør man være voldsomt opmærksom på AC- og varmepumpesystemer, ligesom det bør noteres skriftligt, hvis kunden har afvist at få renset bremser, der som bekendt ikke bruges i samme omfang på elbiler som på fossilbiler. Elektro Partner står i øvrigt parat med en række hjælpeværktøjer, når behovet opstår.

Og endnu engang nåede Elektro Partner forbi begrebet Security Gateways, der kan åbnes ved for eksempel oprettelse af en personlig profil hos myTexa – mærke for mærke.

Både Martin Møller og Dansk Bilbrancheråds vicedirektør, Johanne Berner, kom vidt omkring SERMI-certificeringen og de fordele, den indebærer for den frie branche: Nemlig at man i mindre grad er bundet op på mærkeværkstederne og i det hele taget sikrer de frie værksteders konkurrenceevne.

Og endelig havde Elektro Partners Martin Møller en vigtig bøn til værkstederne: Når de uploader fejlkoder i Auto Frontal med henblik på forespørgsler, så husk HELE fejlkodeudlæsningen og ALLE koder – fejl kan gemme sig flere steder, og Auto Frontal har ikke mulighed for at hjælpe, hvis man ikke kender det samlede billede.

Bo Krogså opfordrede til sidst til, at sidder man inde med gode idéer til emner til det efterhånden traditionsrige novembermøde, så er man velkommen til at byde ind.

Henvendelse

Gode ideer rettes til Bo Krogså, medlem af bestyrelsen i Københavns Automekaniker Laug, på tlf. 38890800

Øvrige henvendelser rettes til kommunikationschef i Majbrit Berthelsen på tlf. 40184884 eller mb@dbr.dk.