Større tungvogns-bøder kan give mere arbejde på værkstedet

Dette billede har ikke noget med artiklens budskab at gøre.

Den 1. januar 2020 træder nye regler i kraft, som betyder, at bøderne bliver større for "alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler". Der bør derfor være en god chance for mere arbejde på værkstedet, når vognmændene risikerer større bøder for fejlbehæftede tungvogne.

Almindelige fejl bliver ikke dyrere

De nye regler indfører ikke nye typer af fejl og mangler. Føreren og ejeren (eller varig bruger) vil derfor ikke kunne straffes for andet eller mere end det, som man allerede kan straffes for i dag. Bødeniveauet for almindelige fejl og mangler (dvs. fejl og mangler, der ikke kan betegnes som alvorlige sikkerhedskritiske) hæves ikke.

Her bliver bøden større

I boksen til højre på denne hjemmeside finder du en række faktaark over de typiske "alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler" ved tunge køretøjer. Disse vil efter styrelsens opfattelse være omfattet af det forhøjede bødeniveau.

I samme faktaark vil du også kunne læse mere om ansvarsgrundlaget for henholdsvis ejer (eller varig bruger) og fører. Der vil ikke ske ændringer i forhold til ansvarsgrundlaget for henholdsvis ejer (eller varig bruger) og fører af køretøjet.