Specielt for bilsælgende medlemmer - Dansk Bilbrancheråd har haft foretræde for Skatteudvalget

Anders Hviid

Dansk Bilbrancheråd har, i samarbejde med Autoudvalget under SMVdanmark, rettet henvendelse til Skatteudvalget vedr. et lovforslag omkring udskydelse af blot én enkelt måneds registreringsafgift i perioden januar til maj 2021. At det kun er én måned, der kan udskydes, betyder et større likviditetsdræn hos især de bilforhandlere, der sælger mange grønne biler - og varer reelt set indtil Motorstyrelsen får etableret et nyt IT-system.
 

Skrivelsen afstedkom, at Dansk Bilbrancheråd i fælles indsats med DBFU fik et hasteforetræde for Skatteudvalget for en uddybning af problematikken.

Problemet er helt grundlæggende, at Skatteministeriet har skabt et likviditetsproblem, som forsøges løst med en helt utilstrækkelig lappeløsning. Miseren udspringer af afgiftsreformen for biler fra december 2020, hvor Motorregisteret først forventes at være klar med et IT-system til håndtering af de nye afgifter fra juni 2021. Indtil da skal bilforhandlerne betale registreringsafgifter efter de (for) høje gamle satser af egen lomme – indtil IT-systemet er på plads.

Skatteudvalget kvitterede for en positiv modtagelse af problemstillingen, hvor flere medlemmer tilkendegav foståelse for de alvorlige udfordringer, og på baggrund heraf, har Dansk Bilbrancheråd og DBFU udsendt en pressemeddelelse som du kan læse i sin helhed KLIK HER
Skatteministeren har efterfølgende ikke udvist den store forståelse for problematikken.

For yderligere spørgsmål kontakt direktør Erik S. Rasmussen på telefon 40 41 43 99