SMVdanmark mener - Intet tyder på en generel ændring i betalingskulturen

SMVdanmark har trukket støtten til erhvervsministerens ”Kodeks fra god betalingsskik”, fordi intet, i følge adm. direktør i SMVdanmark Jakob Brandt, tyder på en generel ændring i betalingskulturen.

Den 28. april 2022 lancerede daværende erhvervsminister Simon Kollerup det såkaldte "Kodeks for god betalingsskik". Det skete med støtte fra store erhvervsorganisationer som Dansk Industri, Dansk Erhverv og Landbrug & Fødevarer. Kollerup udtalte dengang: "Når danske virksomheder udfører et stykke arbejde, skal de kunne stole på, at de får betaling til tiden fra deres kunder." Organisationerne bag kodekset skulle udbrede principperne om rimelig og rettidig betaling blandt deres medlemmer, opfordre dem til at skrive under, og sikre at principperne blev brugt i erhvervslivet.

Men to år senere har kun 25 mindre virksomheder skrevet under. Intet tyder på en generel ændring i betalingskulturen. Det har vist sig at være en narresut, der ikke gør en reel forskel. Præcis som vi faktisk forudsagde dengang. De store virksomheder tjener stort på de lange betalingsfrister. Det står helt klart, at en bedre betalingskultur ikke kan opnås ved at appellere til frivillig forpligtelse fra de store spillere.

Derfor har vi nu har meddelt Erhvervsministeriet, at vi trækker os fra kodekset.

Nuværende erhvervsminister Morten Bødskov (S) har i mediedækningen af vores exit udtalt, at han ikke oplever, at der - ud over SMVdanmark - er nogen efterspørgsel efter regulering omkring betalingsfrister fra det danske erhvervsliv.

Men kunne det tænkes, Morten Bødskov, at det er fordi, at dette er et SMV-problem, og at SMVdanmark er den eneste organisation, der taler SMV’ernes sag? Det svarer til, at ministeren valgte at ignorere et problem i fiskeriet, fordi det kun var Danmarks Fiskeriforening, der påpegede det – ikke hele erhvervslivet.

SMVdanmarks medlemsundersøgelse viser, at en tredjedel af vores medlemmer døjer med lange betalingsfrister, som udfordrer deres likviditet. Jeg hører ofte om historierne direkte fra jer. Lad mig slå fast: Problemet findes.

Lad mig også slå fast: Det kan kun kan løses gennem lovgivning. Frivillige initiativer har ikke haft den ønskede effekt, og tiden er inde til at tage mere konkrete skridt. Vi må sikre, at alle virksomheder – store som små – bliver behandlet fair og får betaling til tiden. En lovgivning, der pålægger private virksomheder at overholde betalingsfrister på maksimalt 30 dage, vil skabe en mere retfærdig og stabil økonomisk situation for de mindre virksomheder, der ofte kæmper med likviditetsproblemer på grund af lange betalingsfrister.