SMVdanmark: Frigiv de indefrosne feriepenge

For at afbøde konsekvenserne for de mindre erhvervsdrivende, der på grund af Corona-krisen må sende medarbejdere hjem fra arbejde, foreslår SMVdanmark, at regeringen frigiver de feriepenge, der blev indefrosset i forbindelse med indførelsen af den nye ferielov.

Corona klemmer 

SMVdanmark bakker fuldt ud op om regeringens opfordring til over de næste 14 dage i videst mulige omfang at sende medarbejdere på hjemmearbejde, afspadsering eller ferie for at undgå spredning af Corona-virus.

Det er dog langt fra alle små og mellemstore virksomheder, som har den mulighed. Derfor må regeringen gøre ekstraordinære tiltag for at sikre, at særligt de små erhvervsdrivende ikke rammes unødigt hårdt, udtaler vicedirektør Jakob Brandt i en pressemeddelelse fra SMVdanmark.

Frigiv de indefrosne feriemidler 

SMVdanmark har tidligere foreslået fem tiltag, som kan bidrage til at sikre virksomhedernes likviditet og hjælpe dem gennem krisen, herunder suspendering af, at det er arbejdsgiveren, der skal betale for medarbejdernes første 30 sygedage og suspendering af den 14-dages karensperiode på de selvstændiges egen sygdom.

Nu tilføjer SMVdanmark yderligere et forslag:

"Med det nye forslag opfordrer vi regeringen til, at de feriepenge, som i forbindelse med den nye ferielov blev indefrosset, frigives. Det vil give medarbejdere mulighed for at holde nogle ekstra ugers ferie i 2020 uden at belaste hverken arbejdsgivernes eller medarbejdernes usikre økonomi gennem krisen," siger Jakob Brandt, der lancerede idéen på Twitter efter statminister Mette Frederiksens pressemøde i onsdags.

Forslaget er sendt til beskæftigelseminister Peter Hummegaard og bakkes op SMVdanmarks medlemsorganisationer.

Måske bruge SMVerhvervslån

SMVdanmark arbejder tæt sammen med regeringen, fagbevægelsen og de øvrige erhvervsorganisationer gennem regeringens Corona-taskforce for at sikre, at erhvervslivet ikke rammes af en økonomisk krise som følge af udbredelsen af Corona-virus. 

Men også på de indre linjer arbejder SMVdanmark med at finde løsninger for medlemsvirksomhederne. 

"Vi arbejder pt. med idéer til, hvordan vi med vores nye crowdlendingplatform SMVerhvervslån.dk måske kan bidrage til at styrke virksomhedernes likviditet. Konkret ser vi på muligheden for at etablere en form for kassekredit for virksomhederne," udtaler Jakob Brandt.

Han opfordrer virksomhederne til i videst muligt omfang at følge regeringens opfordringer angående håndtering af situationen.