SKAT varsler skrappere kontrol mod leasingbranchen

Skatteministeren har meldt ud, at man nu påbegynder 2. etape af det udspil til en samlet reform af skattekontrollen "Mere kontrol. Mindre svindel" der blev lanceret i foråret 2020, og som frem mod 2024 skal sikre ansættelse af op mod 1.000 ekstra medarbejdere til at øge skattekontrollen af virksomhederne, herunder leasingselskaberne.

I førte etape blev der ansat 250 medarbejdere i forbindelse med oprettelse af to nye skattecentre i henholdsvis Fredericia og Frederikssund. Med igangsætningen af anden etape er det hensigten at ansætte yderligere 250 medarbejdere i løbet af 2021, i forbindelse med en planlagt oprettelse af yderligere to nye skattecentre i henholdsvis Viborg og Esbjerg.

Der har de seneste år været en del leasingselskaber der har udnyttet den alt for dårlige kontrol med betaling af registreringsafgift, og derigennem snydt statskassen for kæmpe beløb. Dansk Bilbrancheråd er derfor tilfreds med, at kontrollen øges for dem der bevist snyder, mens det må være målsætningen, at øvrige virksomheder ikke belastes yderligere.

”Med udspillet lægges op til, at Motorstyrelsen fx kan gennemføre flere kontroller på leasingområdet. Det vil i højere grad give os et helhedsbillede af leasingselskabernes værdifastsættelser, værditabsberegninger, ejerskab og økonomiske forhold i leasingkontrakterne. Antallet af leasingkontrakter er steget markant gennem de seneste år, og i Motorstyrelsen har vi konstateret, at nogle virksomheder i branchen har udfordringer med at følge reglerne. Vi arbejder på at målrette kontrollen yderligere ved at fokusere på virksomheders samlede adfærd, således det bliver svært for de få, der forsøger at omgå reglerne.

Udspillet peger også på, at kontrollen med import og eksport også skal styrkes med ekstra ressourcer i 2021. Også på disse områder ser vi på virksomhedernes samlede adfærd og kan målrette indsatsen yderligere med flere ressourcer.” oplyser Motorstyrelsen.

Snyderne, der ødelægger det for de mange lovlydige, står for næsten halvdelen af skattegabet, som er forskellen på de skatter, der skal betales og dem, der rent faktisk bliver betalt. Og omtrent to tredjedele af momsgabet stammer fra dem, der bevidst snyder. Desuden er det i høj grad virksomheder uden ansatte eller uden omsætning, der svindler.

Det er ikke dog ikke kun leasingbranchen der skal kontrolleres, men også fx pizzeriaer, kiosker og frisører, der ikke tager dankort og ikke har mobilepay som områder.

Der er tale om et udspil, så nu påbegyndes de politiske forhandlinger med Folketingets partier, og først derefter har vi det fulde overblik over, hvordan motorområdet vil blive styrket yderligere.Du kan læse hele skatteministeriets plan ”Styrket skattekontrol – tæt på og klar til fremtiden” KLIK HER

For yderligere spørgsmål kontakt direktør Erik S. Rasmussen på telefon 40 41 43 99.