Rigsrevisionen er klar til at undersøge leasingselskabernes betaling af registreringsafgift

Husk at forventningsafstemme med kunden ved salg af bil.

Statsrevisorerne har godkendt Rigsrevisionen plan for en undersøgelse af leasingselskabernes betaling af registreringsafgift

Rigsrevisionen har nu påbegyndt deres undersøgelse, der vedrører mulig fusk med registreringsafgiften for leasingbiler. Undersøgelsen kigger på selvanmelderordningen, og selvangiverordningen. Undersøgelsen skal blandt andet ses i lyset af den store kritik, som Rigsrevisionen tidligere på året gav SKAT - for der er penge i biler; mange penge - også for dem, der vil snyde. Omtale heraf kan læses her.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriet har sikret, at leasingselskaberne afregner den registreringsafgift, de skal.

I undersøgelsen bliver der fokus på:

  • at der foretages vidt forskellige værdifastsættelser af samme typer køretøjer, og at der dermed betales vidt forskellige registreringsafgifter (forholdsmæssigt) for samme typer af brugte køretøjer
  • at der i forbindelse med korttidsleasing og afmelding af køretøjet er risiko for, at der reelt ikke betales registreringsafgift for køretøjet i perioden.

Importerede køretøjer bruges ofte til leasing
Rigsversionen oplyser, at det næsten 50 % af alle importerede brugte køretøjer og ca. 40 % af de importerede nye køretøjer, der anvendes til leasing.

Rigsrevisionen vil undersøge perioden 2018 - 2022.

Motorcykelforhandlerne sættes også under lup
Rigsrevisionen tilføjer, at de har bemærket presseomtale - særligt i DR-programmet Kontant - af, at der kan være problemer med forhandlernes afregning af registreringsafgift. De vil derfor også vurdere, om det er relevant at inddrage motorcykelområdet i undersøgelsen.

Læs hele Rigsrevisionens tilrettelæggelse af undersøgelsen her.

Dansk Bilbrancheråd bifalder tiltaget, for det er vigtigt, at der er fri og lige konkurrence hele vejen rundt om bilbranchen - og er der bare én virksomhed, der tør give en bedre (omend måske mindre korrekt) pris for en bil; ja - så er konkurrencen knæsat. Dansk Bilbrancheråd afventer derfor udfaldet af undersøgelsen, der kan være med til at afdække, om det er huller i lovgivningen, der medfører en skæv konkurrence eller ej.

Henvendelse
Har du spørgsmål eller kommentarer da kontakt direktør Erik S. Rasmussen på tlf. 40414399.

Alternativt juridisk konsulent Rasmus Saaby Hansen på tlf. 22924399.