Scanleasing konkurs - er du kommet i klemme

Som bekendt er leasingsleskabet Scanleasing og det tilknyttede selskab Kapitalpleje taget under konkursbehandling.

Vi har fra flere medlemmer fået oplyst, at de er kommet i klemme med biler, som er leaset gennem Scanleasing. De har modtaget krav om tilbagelevering af bilerne eller betaling af bilernes scrapværdi, hvilket i princippet er helt sædvanligt. I nogle tilfælde er bilerne oprindelig solgt til Scanleasing, men ikke afregnet til sælger, da købesummen skulle hensættes i selskabet Kapitalpleje. Det vides reelt set ikke om det er sket. Konsekvensen deraf er, at nogle oplever at skulle betale igen for en bil de har solgt til Scanleasing, uden at de tidligere har modtaget købesummen, og dermed kommer til at betale to gange for den samme bil. Pengene står formentlig ikke i Kapitalpleje, da det selskab også er under konkursbehandling.

Vi vl gerne kunne danne os et overblik over, om det er et generelt billede eller om det kun er enkeltstående tilfælde. Hvis I kan genkende ovenstående og er kommet i klemme i forbindelse med konkursen må I derfor gerne kontakte advokat Lars Ellegaard på tlf 20451633 eller lej@dbr.dk