Regler for rullende værksteder

Dansk Bilbrancheråd har på et netop afholdt møde med Miljøstyrelsen fået bekræftet, at rullende eller mobile værksteder er omfattet af de præcis sammen miljøregler i Autoværkstedsbekendtgørelsen, som alle andre.

Mødet var initieret af Dansk Bilbrancheråd på baggrund af etableringen af nye aktører indenfor rullende værkstedsdrift, hvor alt fra service og koblingsskift til udskiftning af hjul kan klares ved kantstenen på villavejen. Det er magtpåliggende for Dansk Bilbrancheråd at sikre en fri og lige konkurrence mellem værkstederne – såvel matrikelfaste som på hjul, og derfor er rådet tilfredse med, at Miljøstyrelsen nu vil arbejde mere målrettet mod at gøre kommunerne opmærksomme på deres tilsynsforpligtelser i Autoværkstedsbekendtgørelsen. På længere sigt skal bekendtgørelsen ændres, så den rummer sådanne nye tiltag og er mere fremtidssikret.

Dansk Bilbrancheråd vil nu bistå Miljøstyrelsen med at udpege de steder i lovgivningen, der i særlig grad påkalder sig opmærksom i forhold til at værne om den frie konkurrence værkstederne imellem.

For yderligere kontakt Johanne Berner Hansen på telefon 2241 5103 eller e-mail jbh@dbr.dk