Registreringssyn skal lovliggøres

 

Transportministeriet har udsendt en hastehøring af en ændring af synsloven, der skal indføre den lovhjemmel, der har manglet siden januar 2021, grundet en fejl hos Færdselsstyrelsen. 

Transportministeriet har nu udsendt et forslag til en lovændring, der skal indføre den hjemmel, som har manglet siden 1. januar 2021 - og som umiddelbart har sat en lang række registreringssyn i stå, indtil lovhjemlen foreligger. 

Det er Færdselsstyrelsen, der har begået en fejl, hvilket du kan læse om her.

Det forventes, at lovforslaget kan hastebehandles i Folketinget, således at registreringssyn igen kan foretages for de berørte køretøjer senest ved udgangen af november 2021. 

Dansk Bilbrancheråd har udtalt sig kritisk i høringssvaret, som du kan læse i vedhæftede fil - og i den forbindelse påtalt den økonomisk risiko, som for eksempel køretøjsopbyggere og sælgere af brugtimporterede biler risikerer, ved ikke at kunne syne bilerne i perioden. 

 

For nærmere om ovenstående kan juridisk chef Johanne Berner kontaktes på jbh@dbr.dk(link sends e-mail) eller på telefon 22 41 51 03.