Regeringen vil udskyde skat for små virksomheder

Foto: Christoffer Regild
Folketingssalen

Regeringen foreslår at udskyde momsbetalingerne for små og mellemstore virksomheder samt udskyde fristen for betaling af B-skat. Tiltagene ventes at forbedre virksomhedernes likviditet med 40 mia. kroner og skal hjælpe danske virksomheder og lønmodtagere gennem de nuværende udfordringer.

Forslagene kommer i kølvandet på udskydelse af momsbetaling for større virksomheder. Det skriver Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

Gavner især de selvstændige

Forslaget ventes at forbedre likviditeten for små virksomheder med ca. 15 mia. kr. og ca. 20 mia. kr. for mellemstore virksomheder. Derudover foreslår regeringen at udskyde fristen for betaling af B-skat. Det gavner især selvstændigt erhvervsdrivende og ventes at øge likviditeten med 5 mia. kr.

- Det her er et vigtigt skridt. Men vi arbejder samtidig på yderligere initiativer, der holder hånden under vores selvstændige, udtaler skatteminister Morten Bødskov.

Først betale moms den 1. marts 2021

Konkret foreslår regeringen at udskyde momsbetalingen for små og mellemstore virksomheder ved at sammenlægge to afgiftsperioder. Det betyder, at betalingsfristen for den første afgiftsperiode udskydes, så den svarer til betalingsfristen for den anden afgiftsperiode. Små virksomheder skal dermed først betale moms den 1. marts 2021, mens mellemstore virksomheder først skal betale den 1. september i år.

Virksomhederne vil få negativ moms udbetalt som vanligt, hvis de angiver efter afgiftsperiodens udløb. Forslaget kommer efter, at regeringen i sidste uge foreslog at udskyde momsbetalingen for store virksomheder samt en generel lempelse af betalingsfristerne for A-skat og AM-bidrag.

Udskyde betalingsfrist for B-skat

Derudover foreslår regeringen at udskyde betalingsfristen for B-skat. Det vil især styrke likviditeten for selvstændigt erhvervsdrivende. Konkret betyder det, at den betalingsfrist, som ellers lå den 20. april, flyttes til den 20. juni, mens fristen den 20. maj udskydes til den 20. december. Dermed bliver april og maj helt fri for betaling af B-skat. Selvstændigt erhvervsdrivende kan derudover selv reducere deres B-skattebetaling for resten af 2020, hvis de på SKAT.dk nedsætter deres forventede indtjening for 2020.

Det samlede forslag behandles som et ændringsforslag til det allerede fremsatte lovforslag om at lempe betalingsfristerne for A-skat, AM-bidrag og moms for store virksomheder.

Cirka 165 milliarder kroner

Sammen med de allerede foreslåede lempelser af betalingsfrister ventes danske virksomheders likviditet forbedret med i alt ca. 165 mia. kroner.

Læs faktaark om lempede betalingsvilkår, der skal styrke likviditeten i mindre virksomheder.