Olieforbrug på Peugeot-motorer - op og ned på fakta

Olieforbrug og Peugeot-motorer er kommet i vælten (igen) - læs her, hvordan du som værksted og forhandler bør forholde dig.

FDM fraråder nu deres medlemmer at købe biler med Peugeots 1,0 og 1,2-liters motorer. Stor ros til FDM, der endelig vågner op og skærper profilen overfor importørerne - det er nye boller på suppen.

K.W. Bruun erkender problemerne på 1,2-liters motoren, men afviser, at der generelt skulle være udfordringer, men udvider dog den eksisterende kulanceordning.

Men hvad er op og ned? Og hvordan kan du som værksted eller bilforhandler forholde dig?

Generelt om problematikken

Peugeot har en række motorer – hhv. 1.0, 1,2 og 1,2 turbo – og disse kan over forholdsvis kort tid udvikle et ret voldsomt olieforbrug. Peugeot har længe arbejdet på at finde en løsning – men da løsningen formentlig ligger i en helt ny motor, er en sådan løsning næppe forventelig for alle de ramte motorer.

Peugeot har tidligere indført en kulanceordning for 1,2-motoren med turbo, hvorefter en fuldt dokumenteret servicehistorik gav adgang til en ny motor, hvis bilen var under 5 år/100.000 km.

Ny kulanceordning

Kulanceordningen udvides som følger men kun på 1,2-liters motoren med turbo:

  • 100 % på arbejdsløn/reservedele for biler under 5 år/100.000 km.
  • 100 % på reservedele for biler mellem 5 og 8 år og under 150.000 km.

Der er INGEN kulanceordninger for de øvrige motorer – heller ikke selvom udfordringerne er de samme.

Krav til kulance – og gode råd til værksteder

For at opnå kulance skal bilen være serviceret iht. fabrikkens forskrifter – hverken mere eller mindre. Det betyder, at servicefakturaerne KUN må indeholde dele til service; intet andet.

Eventuelle additiver, olierens-produkter eller lignende må ikke fremgå af servicefakturaerne, ligesom alle andre tillægsydelser, herunder også fx skift af dæk/hjul netop på disse biler bør udfaktureres selvstændigt.

Det skal understreges, at kulanceordningen ikke indeholder krav om service på mærkeværkstedet – bilejeren har fortsat fuldstændig frit værkstedsvalg; men som værksted bør du drøfte problematikken med bilejeren; herunder naturligvis opfordre bilejeren til at reklamere til Peugeot, hvis der er mistanke om forhøjet olieforbrug.

Specielt for bilforhandlere:

Købeloven indeholder nu en 1-årig formodningsperiode af de 2 års samlede reklamationsret ved salg til forbrugere. Forhøjet olieforbrug kan være en mangel; og hvis du som forhandler har en Peugeot til salg med en af de nævnte motorer, så bør du undersøge, om den pågældende bil har et forhøjet olieforbrug. Har den det, har du pligt til at oplyse køber herom.

Har bilen ikke aktuelt et forhøjet olieforbrug bør du – for at undgå eller lempe efterfølgende reklamationssager – oplyse om, at der er tale om en motor med forhøjet risiko for et højt olieforbrug. Skriver kunden under på et sådant forbehold, er risikoen mindre, hvis bilen indenfor reklamationsperioden får forhøjet olieforbrug.

For yderligere?

Er du i tvivl? Så kontakt juridisk afdeling - Johanne Berner, 22415103.