Nyt fra Motorstyrelsen - Fejl i brændstofforbrug giver forkerte opkrævninger

Motorregistret har i en periode været ramt af en teknisk fejl, som betød, at en række køretøjer blev registreret med forkerte oplysninger om køretøjets brændstofforbrug. Det førte til, at brugerne af køretøjerne fik forkerte opkrævninger på grøn ejerafgift.

Motorstyrelsen er nu i gang med at rette de forkerte oplysninger i Motorregistret og sender derfor, i takt med at rettelserne gennemføres, et orienteringsbrev til de borgere og virksomheder, der er registreret som brugere af køretøjer, der har været berørt af fejlen.

Brugerne modtager to breve fra Motorstyrelsen

Brugerne bliver orienteret om, at deres køretøj i en periode har været registreret med forkerte oplysninger om brændstofforbrug (opgjort som km per liter). De får desuden at vide, at Motorstyrelsen retter disse oplysninger og beregner den korrekte grønne ejerafgift.

Cirka en uge senere modtager brugerne et afgørelsesbrev, hvor Motorstyrelsen oplyser:

  • hvilke afgiftsperioder der er rettet på brugerens køretøj
  • hvilket beløb brugeren er blevet opkrævet i grøn ejerafgift
  • hvilket beløb brugeren reelt skulle have været opkrævet i grøn ejerafgift.

Skattestyrelsen sender korrekte opkrævninger

Det er Skattestyrelsen, der har ansvaret for at regulere opkrævningen af den grønne ejerafgift, og brugerne vil derfor modtage opkrævninger på den korrekte grønne ejerafgift fra Skattestyrelsen.

Brugere, der har betalt for meget i grøn ejerafgift, får samtidig udbetalt det overskydende beløb, efter eventuel gæld er modregnet.

Brugere, der ikke har betalt den grønne ejerafgift, de er blevet opkrævet, får en ny opkrævning på det korrekte afgiftsbeløb.

 

Motorekspeditionerne holder lukket for fysisk fremmøde

Motorekspeditionerne holder lukket for fysisk fremmøde til og med mandag den 5. april 2021 for at begrænse risikoen for corona-smitte.

Du kan se her Se åbningstider i ekspeditionerne