Nyt fra Motorstyrelsen

Motorstyrelsen vil i den kommende tid opprioritere sagsbehandlingen i forbindelse med eksport af køretøjer.

Konkret betyder det, at flere af Motorstyrelsens medarbejdere skal arbejde med eksportsager frem for importsager, og derfor bliver det nødvendigt at ændre den vejledende sagsbehandlingstid for værdifastsættelse ved import af køretøjer fra 5 til op til 9 uger.

Vi forventer, at vi inden sommerferien igen kan have en vejledende sagsbehandlingstid på op til 5 uger i forbindelse med import.

Du kan læse nærmere om sagsbehandlingstider her: https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2244948

For yderligere kontakt Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99