Nyt digitalt kørekort

Den 24. november 2020 blev den ny kørekort-app lanceret. Den indebærer, at indehaveren af et kørekort, kan gøre det digitalt og således have kørekortet med sig, blot telefonen er med.

Sekretariatet har allerede nu modtaget  en række henvendelser omkring håndteringen af det digitale kørekort i forhold til lejekontrakter m.v. hvor mange hidtil har taget en fysisk kopi af kundens analoge kørekort.

Det skal understreges, at lovgivningen omkring leje af biler og prøvekørsler ikke indeholder et krav om, at udlejer skal tage en kopi af lejers kørekort. Udlejer skal blot have forevist kørekort og notere kørekortnummeret på den eller de personer, der skal køre bilen. Det betyder altså, at der ikke er noget lovgivningsmæssigt til hinder for, at en kunde fremviser sit digitale kørekort som dokumentation. Kørekortnummeret fremgår også heraf.

Hvis du alligevel ønsker en egentlig kopi, så må du enten tage et screen-shot eller bede om at se det analoge kørekort eller eventuelt – for at dobbelttjekke – se kopi af sygesikring til korrekt registrering af adresse m.v.

Og husk i øvrigt, at fordi en kopi af kørekortet ligger ud over den dokumentation, som loven kræver, så skal du være særligt omhyggelig med din privatlivspolitik til kunden.