Nye restriktioner for bilbranchen mellem jul og nytår – det ved vi på nuværende tidspunkt”

Vedrørende pressemøde om restriktioner mellem jul og nytår.

Mange har allerede rettet henvendelse om onsdagens pressemøde med lancering af yderligere restriktioner mellem jul og nytår, blandet andet i form af nedlukning af detailhandel.

Indledningsvist skal det nævnes, at vi som udgangspunkt ikke har andre eller flere oplysninger, end dem, der blev givet på pressemødet.

Vi forventer dog, at restriktionerne vil få følgende indhold:

  • De, som har permanent bilsalg, med permanentet bilsalgsfaciliter skal lukke mellem jul og nytår. Det gælder formentligt også de, som har en permanent udendørs udstilling.
  • Rene værksteder er ikke omfattet af lukningspåbuddet.
  • Værksteder med helt lejlighedsvis bilsalg er heller ikke omfattet af påbuddet.
  • Det vil være kompensationsordninger til de, som bliver påbudt at lukke.

Herudover gælder de almindelige regler om afstand, arealindretning, visir, skiltning mv.

Rådet følger situationen, og informerer via mail og Intranet når der er væsentligt nyt.

Hvis du herudover har spørgsmål er du velkommen til at ringe til Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99 eller Lars Ellegaard på telefon 20 45 16 33