Nye overenskomster på plads i DBR Arbejdsgiverforening

De nye overenskomster mellem Dansk Metal og DBR Arbejdsgiverforening underskrives af Allan Givskov, Dansk Metal tv. og Erik S. Rasmussen th.

DBR Arbejdsgiverforening er nu på plads med nye overenskomster for de kommende 2 år. 

Med skæringsdato 1. maj for de nye overenskomster under DBR Arbejdsgiverforening, er disse nu også færdigforhandlet med såvel Dansk Metal som HK. 

Der er indgået nye overenskomster for 2-årige perioder for funktionærer og metal-arbejdere, og de væsentligste ændringer i disse overenskomster er som følger:

Dansk Metal:

 

Ændrede lønsatser:

1. maj 2023 ændres mindstelønningerne som følger:

  • Voksne medarbejdere (over 18 år):    136,80 kr./timen
  • Unge medarbejdere (under 18 år):       80,56 kr./timen

Tilrettede barselsbestemmelser:

Barselsbestemmelserne bringes i trit med den øremærkede orlov til fædre, ligesom der foretages en konsekvensændring af det forhøjede pensionsbidrag under barsel. 

Forskydning af pensionssatser:

Fra 1. juni 2023 forskydes pensionsbetalingen således, at arbejdsgiver herfra betaler 10 % af lønnen til pension og medarbejderen kun afholder 2 %.    

Forhøjet fritvalg

Fra 1. maj 2024 forhøjes grundsatsen fra 7 til 9 % på fritvalgskontoen. Der er ingen ændringer i hverken tillægget til søgne-helligdage på 4 % eller feriefridagstillægget på 2,5 %.

HK:

  • forhøjet fritvalg
  • tilrettede barselsbestemmelser

Opdateret cirkulære under udarbejdelse.

Som følge af ændringerne arbejder sekretariatet på et opdateret cirkulære, der forventes udsendt senest primo maj 2023.

Henvendelse

Har du spørgsmål eller kommentarer, da kontakt personalejurist Mille Vollmer på mv@dbr.dk eller tlf. 30145206.

Er du interesseret i at blive medlem af DBR Arbejdsgiverforening, da kontakt daglig koordinator Johanne Berner på jbh@dbr.dk eller tlf. 22415103.