Forrygende jubilæum i DBR Arbejdsgiverforening

DBR Arbejdsgiverforening fejrede sit 20-års jubilæum med behørig respekt for de gæve, visionære kræfter, der i 2004 lod foreningen stifte. 

Fredag den 31. maj 2024 fejrede DBR Arbejdsgiverforening sit 20 års jubilæum med et besøg på CAD Oldtimermuseet i Allingåbro med generalforsamling på Hotel Randers efterfulgt af festmiddag. 

At jubilæet var lagt på netop oldtimermuseet (der altid er et besøg værd) var ingen tilfældighed. På dette museum står en Ford T, som arbejdsgiverforeningen tilbage i 2020 var med til at sponsere købet af, da den tidligere ejer afgik ved døden - og denne tidligere ejer var ingen ringere end Gert Rasmussen. 

Den første bestyrelse

Gert Rasmussen var et ordentligt menneske; en visionær mekaniker og tilbage i 2004 var han en af hovedkræfterne bag stiftelsen af DBR Arbejdsgiverforening. Sammen med Ole H. Nielsen (Langå), Leif Pedersen (Ansager), Johnny Jørgensen (Vejle), Erik Thomsen (Vejle) og Steen Halkjær (Mors), varetog de arbejdet i den første bestyrelse - og set i historikkens klare lys: Det var en god beslutning. 

Af den oprindelige, nulevende, bestyrelse havde Ole, Leif og Johnny takket ja til at deltage til jubilæet - og den nuværende bestyrelse og ledelse kunne høste ros for deres drift af foreningen. 

Generalforsamlingen

På det årlige, ordinære, bestyrelsesmøde forud for årsdagen besluttede bestyrelsen at yde et tilskud til Tun din fremtid på 30.000 kr. ligesom bestyrelsen til deres tilfredshed blev meddelt, at Johanne Berner, der igennem 12 år har været daglig administrator i foreningen, fra 1. juni 2024 overtager direktionsposten i foreningen. 

På generalforsamlingen trådte Torkild Møller Jensen, Thisted, af efter flere år i bestyrelsen. Torkild havde desværre ikke mulighed for at være til stede på generalforsamlingen, men bestyrelsen kunne takke ham for lang og tro tjeneste. Til den ledige post efter Torkild blev Martin Kildevang, Slagelse, valgt uden modkandidater. Martin har siddet som suppleant siden 2023. Til den ledige suppleantpost blev direktør i Odense Auto-El ApS Lisbeth Holst valgt. 

Arbejdsgiverforeningen går nu styrket ind i sit 21. år og glæder sig til et fortsat godt samarbejde både internt og eksternt ifht. fagbevægelsen.

Henvendelse

Har du spørgsmål eller vil være en del af DBR Arbejdsgiverforening, da kontakt sekretariatsleder Johanne Berner på jbh@dbr.dk eller tlf. 22415103.