Nye bilafgifter i overskrifter

Regeringen lancerede op til weekenden rammerne for aftale om en afgiftsreform, som senere på måneden skal udmøntes i en egentlig lovgivningsproces. Den endelige reform kender vi altså ikke endnu, men det har en meget stærk sandsynlighed for sig, at den i det væsentligste vil ligge meget tæt op ad aftaleskitsen.

Du kan læse en mere uddybende artikel om aftalen TRYK HER

Kort fortalt er der tale om en aftale, som, i hvert fald på overfladen, forenkler afgiftsystemet – det er vi meget tilfredse med. Der er også tale om en aftale, hvor vi slipper en del nådigere, end man ellers kunne have frygtet.

Grundtanken bag reformen, som skal fremme den grønne dagsorden, er:

  1. mindre værdibaseret afgift, i praksis nyt skalaknæk og lavere afgiftssatser i bunden
  2. Fjernelse af div. sikkerheds- og forbrugsfradrag og tillæg.
  3. Indførelse af ny Co2 udledningsbaseret afgift.
  4. Aflysning af planlagte afgiftstigninger på grønne biler.

Det betyder på bundlinjen, at biler i mikrosegmentet stiger i gennemsnit med ca. 5.100 kr., og biler i lillesegmentet stiger i gennemsnit med ca. 600 kr. Biler i mellem- og storsegmentet stiger i gennemsnit med hhv. ca. 1.500 kr. og 3.100 kr., mens biler i premiumsegmentet stiger med ca. 5.000 kr. i gennemsnit og biler i luksussegmentet stiger i gennemsnit med ca. 15.200 kr. Konventionelle biler i sportssegmentet stiger i gennemsnit med ca. 14.600 kr.

Elbiler bliver i gennemsnit ca. 81.400 kr. billigere i 2021, i forhold til den stigning i registreringsafgiften, som stod til at træde i kraft i 2021. Med aftalen aflyses disse afgiftsstigninger. Det betyder, at elbiler med en pris under ca. 400.000 kr. fortsat stort set vil være afgiftsfritaget. Fx falder registreringsafgiften for en Tesla Model 3 med ca. 176.000 kr.

Branchekendere vurderer, at de kortsigtede konsekvenser på brugtbilmarkedet for 2-3 år gamle biler vil være ingen eller moderat. Dog forventes Plug-in hybrider i spændet 350.000 – 700.000 at undergå et prisfald på 7-8%

På skatteministeriets hjemmeside kan du finde faktaark med regneeksempler https://www.skm.dk/aktuelt/presse-nyheder/pressemeddelelser/markant-afgiftslettelse-sikrer-775000-groenne-biler/

Øvrige relevante hovedelementer i aftalen er:

  • Ordning med lav afgift på el til opladning af nul og lavemissionsbiler forlænges til og med 2030
  • Udligningsafgiften for dieselbiler øges fra 2021 med kr. 300 i gennemsnit. Herudover øges ejerafgiften med 3 % i 2022, 6,5 % i 2023 – 2025 og 10 % i 2026. Du kan se en lang række eksempler her:
  • indførelse af ny midlertidig skrotningsordning for dieselbiler fra før 2006 gældende i 2021 med en skrotningspræmie på 5.000 kr.
  • Justering af beskatning af fri bil
  • Forskellige initiativer til fremme af dele og samkørselsordninger

I ovenstående link til skatteministeriet kan du finde hele aftaleteksten samt div. faktaark om aftalen.

For yderligere kontakt Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99 eller mail jsj@dbr.dk